Münhal Noterlikler
Adalet Bakanlığından:
 
MÜNHAL NOTERLİK
 
2009 yılı tahmini gayrisafi geliri 500.000.-TL. olan, Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün Beşiktaş Onaltıncı Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak, Levent Semtinde, Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Çilekli Caddesine açılan Cadde ve Sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde ihdas bölgesi bulunan muhdes BİRİNCİ SINIF BEŞİKTAŞ YİRMİDOKUZUNCU Noterliği münhaldir.
 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
 
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
 
İlan olunur.

MÜNHAL NOTERLİKLER
 
2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan muhdes İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.
 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
 
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
 
İlan olunur.
 
1 - Biga İkinci Noterliğinin; Kıbrıs Şehitleri Caddesinin Bandırma Caddesi ile kesiştiği yerden Kevser Ozangil Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmının güney tarafında ve bu güney tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 
2 - Çerkezköy Beşinci Noterliğinin; Fevzipaşa Caddesi üzerinde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 
3 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1.Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2.Abalı Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 
4 - Ödemiş Üçüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin Karşıyaka Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak kaydıyla Cumhuriyet Caddesi, Saraçoğlu Caddesinin tamamı ve Saraçoğlu Caddesine açılan sokak ve caddelerin 50 metre derinliklerinde Kiraz-Alaşehir, Birgi-Salihli çıkışına kadar olan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 
5 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18.Sokak ile kesiştiği yerden 2.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmının Salihli İkinci Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak, Belediye Caddesinin 18.Sokak ile kesiştiği yerden 2.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ile 2.Sokaktan yukarıya doğru Abay Bulvarına kadar olan kısımda, Abay Bulvarında ve Site Caddesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 
6 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

MÜNHAL NOTERLİKLER
 
Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
 
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
 
İlan olunur.
 
SIRA NO : NOTERLİĞİN ADI : 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
 
1- ADANA ALTINCI NOTERLİĞİ 1.131.244,22.-TL.
 
2- ANKARA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 889.488,66.-TL.
 
3- BAKIRKÖY OTUZUNCU NOTERLİĞİ 1.122.116,18.-TL.
 
4- BAKIRKÖY OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.043.108,96.-TL.
 
5- BEYOĞLU OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.764.992,01.-TL.
 
6- GAZİOSMANPAŞA İKİNCİ NOTERLİĞİ 866.583,69.-TL.
 
7- KONYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 744.627,00.-TL.
 
8- MALATYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 769.614,83.-TL.
 
2714/1-1
 
?????
 
MÜNHAL NOTERLİKLER
 
Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.
 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
 
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
 
İlan olunur.
 
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI : 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
 
1- AKHİSAR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 366.125,88.-TL.
 
2- AKSARAY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 292.353,87.-TL.
 
3- AKYAZI NOTERLİĞİ 489.813,15.-TL.
 
4- ALİAĞA İKİNCİ NOTERLİĞİ 443.090,73.-TL.
 
5- BİLECİK NOTERLİĞİ 603.926,59.-TL.
 
6- BOLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 382.677,47.-TL.
 
7- ÇORLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 424.019,54.-TL.
 
8- EDİRNE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 356.271,25.-TL.
 
9- GEMLİK BİRİNCİ NOTERLİĞİ 310.258,80.-TL.
 
10- İNEGÖL İKİNCİ NOTERLİĞİ 426.702,44.-TL.
 
11- KARACABEY İKİNCİ NOTERLİĞİ 318.825,95.-TL.
 
12- KARS İKİNCİ NOTERLİĞİ 323.305,17.-TL.
 
13- KÖRFEZ İKİNCİ NOTERLİĞİ 341.093,40.-TL.
 
14- ORDU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 363.057,57.-TL.
 
15- SAFRANBOLU NOTERLİĞİ 426.112,60.-TL.
 
16- SARAY (TEKİRDAĞ) NOTERLİĞİ 316.400,59.-TL.
 
17- TURHAL İKİNCİ NOTERLİĞİ 326.326,67.-TL.
 
18- UŞAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ 355.179,23.-TL.

MÜNHAL NOTERLİKLER
 
Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler münhaldir.
 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
 
Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000?in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
 
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.
 
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
 
İlan olunur.
 
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI : İLİ: 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
 
1- ALAÇAM NOTERLİĞİ SAMSUN 145.667,55.-TL.
 
2- ARPAÇAY NOTERLİĞİ KARS 35.971,80.-TL.
 
3- AYDINCIK NOTERLİĞİ YOZGAT 20.880,30.-TL.
 
4- BAYRAMİÇ NOTERLİĞİ ÇANAKKALE 171.447,11.-TL.
 
5- BEŞİKDÜZÜ NOTERLİĞİ TRABZON 147.089,57.-TL.
 
6- BOĞAZKALE NOTERLİĞİ ÇORUM 13.597,91.-TL.
 
7- ÇAĞLAYANCERİT NOTERLİĞİ KAHRAMANMARAŞ 36.257,61.-TL.
 
8- ÇATALPINAR NOTERLİĞİ ORDU 38.204.23.-TL.
 
9- ÇAY NOTERLİĞİ AFYONKARAHİSAR 156.463,95.-TL.
 
10- ÇAYIRLI NOTERLİĞİ ERZİNCAN 49.153,39.-TL.
 
11- ÇAYKARA NOTERLİĞİ TRABZON 64.884,85.-TL.
 
12- ÇERKEŞ NOTERLİĞİ ÇANKIRI 127.160,46.-TL.
 
13- ESPİYE NOTERLİĞİ GİRESUN 214.994,03.-TL.
 
14- GÜNYÜZÜ NOTERLİĞİ ESKİŞEHİR 17.099,62.-TL.
 
15- HİLVAN NOTERLİĞİ ŞANLIURFA 115.562,26.-TL.
 
16- HİZAN NOTERLİĞİ BİTLİS 60.762,97.-TL.
 
17- KORKUTELİ İKİNCİ NOTERLİĞİ ANTALYA 250.682.32.-TL.
 
18- KULA BİRİNCİ NOTERLİĞİ MANİSA 294.723,57.-TL.
 
19- MUŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ 276.711,89.-TL.
 
20- OLUR NOTERLİĞİ ERZURUM 24.386,02.-TL.
 
21- PÜLÜMÜR NOTERLİĞİ TUNCELİ 6.949,36.-TL.
 
22- SULUSARAY NOTERLİĞİ TOKAT 24.147,61.-TL.
 
23- YAHYALI NOTERLİĞİ KAYSERİ 187.288,16.-TL.
 
24- YALVAÇ BİRİNCİ NOTERLİĞİ ISPARTA 168.459,09.-TL.
 
25- YENİCE NOTERLİĞİ ÇANAKKALE 163.148,88.-TL.

MÜNHAL NOTERLİKLER
 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca 2013 yılında dördüncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa yükseltilen ve aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler münhaldir.
 
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
 
Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000?in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
 
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.
 
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
 
İlan olunur.
 
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI : İLİ: 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
 
1- MAZGİRT NOTERLİĞİ TUNCELİ 7.647,64.-TL.
 
2- NAZIMİYE NOTERLİĞİ TUNCELİ 6.007,39.-TL.
 
3- SARAY NOTERLİĞİ VAN 14.459,24.-TL.

MÜNHAL NOTERLİKLER
 
Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Konya Onüçüncü Noterliği 1 Haziran 2013 ve Beyoğlu Altıncı Noterliği 2 Haziran 2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
 
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
 
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
 
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI : 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
 
1 - BEYOĞLU ALTINCI NOTERLİĞİ 978.875,40.-TL.
 
2 - KONYA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.083.754,12.-TL.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.