27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ AVUKATA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ORTAK EYLEM YAPILACAK

Toplantının açılışında, görevi nedeniyle uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından Muğla Barosu üyesi Av. Mehmet Erdal Çam ve aynı saldırıda hayatını kaybeden emekli icra müdürü Özcan Çavdar’ın katledilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Birlik Başkanı, konuya ilişkin olarak bir gün önce Çam’ın cenaze törenine katılmak için gittiği Bodrum’da edindiği bilgileri aktardı.

Toplantıda, Denizli ve Muğla Barolarının önerileri doğrultusunda; 27 Eylül 2023 Çarşamba günü, meslektaşımızın katledildiği Bodrum’da, saat 11.00’de TBB yönetimi, Baro Başkanları ve meslektaşların katılımıyla bir yürüyüş düzenlenmesi, saat 12.00’de yürüyüş sonrası Bodrum’da ve eş zamanlı olarak 81 ilde barolar tarafından adliye önlerinde avukata dönük sistematik şiddete karşı ortak açıklama yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin bilgi veren Sağkan, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile yapılan görüşmelerde ele alınan konular ile 2023-2024 Yılı TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin yayınlanma sürecinde yapılan çalışmaları anlattı.

Baro Başkanlarının; “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve CMK Ücret Tarifesi”, “Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la, avukatlık mesleğinin sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak 07 Temmuz 2023 tarihinde TBB Yönetimi ve Baro Başkanlarının katıldığı değerlendirme toplantısında dile getirilen konuların takibi”, “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler”, “2-03 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan 13. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündeminin belirlenmesi” konularında görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından, sonuç bildirgesi kaleme alındı.

İşte 52. Baro Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi;

23 EYLÜL 2023 TARİHLİ 52. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetimi ve Baro Başkanları; Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ile Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde değişiklik gündemleriyle toplanmıştır. Toplantıda Denizli Barosu önceki dönem başkanlarımızdan, Muğla Barosuna kayıtlı Av. M. Erdal ÇAM’ın iki gün önce mesleki faaliyetine dayalı olarak katledilmesi nedeniyle, avukata yönelik şiddet konusu başlıca gündem olarak ele alınmış ve bu konuya ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Türkiye Barolar Birliğinin, tüm Baroların da katkılarıyla, Adalet Bakanlığıyla yürüttüğü çalışma süreci sonunda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde gerçekleştirilen düzenlemeler ve artış oranları meslektaşların sosyoekonomik durumlarına dair önemli bir kazanım olarak görülmektedir.

En son 2010 yılında değişikliğe uğrayan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde; gelişen teknolojik şartlar, meslek kuralları ile etik kuralları ihlali fiillerinin yaygınlaşması ve bu durumun meslek itibarını sarsacak noktaya gelmesi nedeniyle değişiklik yapılması zaruridir. Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Komisyonu’nun hazırladığı taslak metnin Genel Kurul delegelerinin iradesine sunulması kararı, “Birlikte Yönetmek” anlayışının sonucu olarak olumlu değerlendirilmektedir.

Avukata Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Gerekli Adımlar İvedi Olarak Atılmalıdır

Denizli Barosu önceki dönem başkanlarımızdan Av. M. Erdal ÇAM’ın mesleki faaliyeti nedeniyle katledilmesini kınıyoruz.

Avukatlara yönelik şiddet vakaları son yıllarda artış göstermektedir. Avukatlık mesleği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, nitelikleri gereği çekişme ve uyuşmazlık içermeleri nedeniyle, avukatlara yönelik şiddet vakaları, gerek toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden gerekse diğer profesyonel meslek mensuplarına yönelik şiddetten önemli farklılıklar içermektedir; spesifik olarak avukatlara yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak, önlem alınması elzemdir.

Avukata yönelik şiddetin temelinde, avukatın mesleki faaliyetleri ve bu kapsamda, görevlerini yaparken müvekkilleriyle özdeşleştirilmeleri yahut savunma hakkının etkin kullanılması için mücadele ederken bu görevin ifasını önleme niyeti yer almaktadır.

Türkiye Barolar Birliğinin; avukata yönelik şiddetle ilgili olarak 4 Nisan 2022’de Türkiye Büyük Millet Meclisine, 8 Temmuz 2022’de Adalet Bakanlığına yapmış olduğu başvurularda dile getirilen; konunun öncelikli gündem maddesi haline getirilmesi, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması, zorunlu tedbirlerin derhal alınması ve mevzuat çalışması yapılması şeklindeki açık, somut, net talep ve önerilerinin bir an evvel karşılanması, avukatlar için olduğu kadar yurttaşların savunma hakları için de zorunludur. Çünkü avukata yönelik saldırı, yurttaşın savunma hakkına yönelik saldırıdır.

Bu kapsamda haklı taleplerimizi bir kez daha dile getirmek üzere;

- 27 Eylül 2023 Çarşamba günü, meslektaşımızın katlediği Bodrum’da Baro Başkanları ve meslektaşlarımızla yürüyüş yapılarak, ortak basın açıklaması gerçekleştirilecektir.

- Eş anlı olarak Türkiye’nin 81 ilinde adliyeler önünde Barolar tarafından basın açıklamaları yapılacaktır.

- Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması, konuyla ilgili komisyon kurulması talebi Türkiye Büyük Millet Meclisine yeniden iletilecektir.

- Türkiye Barolar Birliğinin Adalet Bakanlığına sunduğu öneriler kapsamında, gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için tekrar girişimde bulunulacak ve ısrarlı şekilde takip edilecektir.

- Avukata yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili farkındalık kampanyası yürütülecektir.

180 bin avukat, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği; avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdürecektir.