banner590

YAPAY ZEKÂ VE AKILLI SÖZLEŞMELER

12 Temmuz 2021, 16:19 0 Yorum

21.yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireyselliğe ve özgürlüğe dayanan “Dijitalizm” kavramı, finans ve hukuk alanlarında birtakım yenilikler geliştirerek hukuk ve finans dünyasında sorgulamalara yol açmıştır. Bununla birlikte; süreç içerisinde yeni sistemlerin geliştirilmesi ve yeni düzenlemelerin ortaya çıkarılması gündeme gelmektedir. İşbu yazının devamında Dijitalizme bağlı Blockchain ve ilerleyen zamanlarda uygulama alanı bulacak Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts)’den bahsedilecektir. Akıllı Sözleşmeler’ den bahsedebilmek adına Blockchain Sistemini de etraflıca bilmek gerekmektedir. Söz konusu Blockchain sistemi, ortaya çıktığı ilk zamanlarda pek ilgi çekmemişti ve üzerinde gerektiği kadar durulmamıştı. Ancak günümüzde, Blockchain sistemine özgü yasalar ve yönetmelikler düzenlenmekte ve blockchain sisteminin önemini kavrayan devletler bu sisteme özgü düzenlemeler gerçekleştirip bu sayede sisteme hukuki bir boyut kazandırmaktadırlar. Hepimizin bildiği üzere Blockchain temelde uçtan uca (peer to peer) bir ödeme sistemi. Ancak bununla sınırlı olmayıp, hukuki sistemlerimizi ve devlet yönetimini de etkileyecek boyuta ulaşmıştır. İşbu yazıda bahsedilen Yapay Zekâ kavramının Blockchain sistemine uygulanmasıyla birlikte Akıllı Sözleşmeler (“Smart Contracts”) ortaya çıkacak ve günümüzden çok daha farklı bir düzene geçilecektir. Blockchain Sistemi içerisinde yer alan ve blockchain sistemini kullanan birçok bireyin aklındaki en temel sorulardan birisi: “Smart Contracts yani akıllı sözleşmeler nasıl çalışır ve yapay zekâ bunun neresindedir?” sorusudur. Bu soruya gereken cevabı verebilmek adına öncelikle Blockchain sisteminden bahsetmek gerekecektir.