banner613
banner590

CEZA MUHAKEMESİ KAPSAMINDA ADLİ...

18 Ekim 2021, 17:12 0 Yorum

Arama işlemi, Ceza Muhakemesi Kanunumuzda düzenlenmiş koruma tedbirlerinden birisidir. Arama işlemi genel olarak adli arama ve önleme araması olarak iki türe ayrılmaktadır. Buna göre, adli arama; bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemini ifade ederken, önleme araması; millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti, amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin yazılı emriyle mevzuatta belirtilen yerlerde, kişilerin üstlerinde,aracında, özel kâğıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemini ifade etmektedir. Önleme aramasına karar vermek yetkisi de kural olarak Sulh Ceza Hakimine aittir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki; önleme araması her yerde yapılamadığı gibi, hakimden önleme araması için kararı alınması gerekmeyen haller de mevcuttur. Buna göre;