Teklif ile; Ceza Muhakemesi Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu ve ilgili kanunlarda düzenleme yapılarak kanun yolları bakımından “gün” olarak belirlenen sürelerin “hafta” ve “ay” şeklinde değiştirilmesi, bir güne karşılık gelen adli para cezasının miktarının artırılması ve mahsup, önödeme ve istinaf kanun yoluna başvuru hükümlerinde yer alan parasal sınırların değiştirilmesi, ceza yargılamasında kabul edilen koruma tedbirlerine ilişkin olarak ilave güvenceler getirilmesi, bazı adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasından mağdur olan kişilere tazminat talep imkanı getirilmesi ve tazminat talep edilebilecek hallerden bir kısmı bakımından idari başvuru ihdas edilmesi, makul sürede yargılanma hakkı ihlal edilenlerin iddiaları bakımından daha kolay erişilebilir, hızlı işleyen, birinci nitelikte bir başvuru yolu oluşturulması ve ilgiliye 6384 sayılı Kanunla kurulan Komisyona müracaat imkanı tanınması, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile yurt dışına veri aktarımına ilişkin hükümlerde değişiklik yapılması, özgürlüğü bağlayıcı ceza sebebiyle kısıtlanma kurumunun değiştirilmesi ve ceza infaz kurumunda bulunma halinin doğrudan doğruya kısıtlanma nedeni olmaktan çıkarılması, hükümlülerde vesayetin sona ermesi hallerinin yeniden düzenlenmesi, silahlı örgütler bakımından örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiilinin müstakil bir suç olarak kabul edilmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının yeniden düzenlenmesi, deprem bölgesinde sanayi alt yapısını güçlendirmeye yönelik destek ve uygulamaların devamının sağlanması, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara ödenen bayram ikramiyesinin miktarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

>> Kanun teklifinin tam metni için TIKLAYINIZ

TEKLİF 

AK Parti, '8'nci Yargı Paketi' olarak anılan 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek teklifin detaylarını açıkladı. Zengin, teklifin geçici madde ile beraber 43 maddeden oluştuğunu belirterek, "Amacımız yargı hizmetlerinin daha etkin olarak sağlanması. Malumunuz son yıllarda dünyada ve Türkiye'de özellikle kişiye özel yargı hizmetlerinde son derece farklılaşan uygulamalar var. Kolaylıklar sağlamaya gayret ediyoruz. Bu manada yaptığımız düzenlemenin asıl öneminin burada olduğunu ifade etmek isterim. Birinci düzenlememizin özünü süreler oluşturuyor. Şu an içinde bulunduğumuz yargılamaya dair başvuru sürelerinde son derece karmaşık bir yapılanma var. Gün olarak verilen süreler var. Hafta olarak verilenler var. Doğal olarak bu, karışıklıklara sebebiyet veriyor. İşte bu sebepten kaynaklı olarak, bundan sonraki düzenlemelerimizi hafta ve ay olarak ifade etmiş olacağız" diye konuştu.

'ALT VE ÜST SINIRLARI YENİDEN BELİRLİYORUZ'

Zengin, ceza yaptırımlarının etkinliğini artırmak amacıyla adli para cezalarında sınırları yükselttiklerini kaydederek, "Alt ve üst sınırları yeniden belirliyoruz. Buna göre 1 günlük adli para cezasının alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye çıkarılmış olacak. Ayrıca, ön ödeme miktarı hesaplanırken 1 günün karşılığı olarak 30 TL'den 100 TL'ye çıkmış olacak. Diğer düzenlemelerde bunlarla uyumlu olarak bir artış yapılmış olacak. 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenecek olan suçlar için bunlar hayata geçmiş olacak" dedi.

Kendisine bir ceza yaptırımı uygulanan kişiye, otomatik olarak vasi atanması usulünden vazgeçildiğini ifade eden Zengin, "Kesinleşmiş hapis cezası amacıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin kısıtlanması kuralı, artık kendi isteğine bırakılıyor. Toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı bakımından hükümlünün kısıtlanması, kişinin veya mal varlığının korunması kriterine bağlanarak vesayetin takdir yetkisine veriliyor. Önemli bir mesele. Kamuoyunda çokça konuşulan bir konu. Türk Ceza Kanun'nun 220'nci ve 314'üncü maddelerinde bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal gerekçelerini de dikkate almak suretiyle örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemeyi müstakil bir suç haline getirmiş oluyoruz ve cezasını da aynı şekilde belirlemiş oluyoruz. Daha evvel AYM, bu konuda daha net bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etmişti" diye konuştu.

'BAYRAM İKRAMİYESİNİ 3 BİN TL'YE ÇIKARIYORUZ'

Zengin, "Teklifimizdeki maddelerden biri de emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında alacakları ödemelerle alakalı. Yüzde 50 oranında bir artış yaparak emeklilerimize verdiğimiz bayram ikramiyesini 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarmış oluyoruz" ifadesini kaydetti.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da teklife ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, teklifin hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, yargılamanın hızlandırılması ve kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan önemli düzenlemeler içerdiğini aktardı. Tunç, "Kanun yollarına başvuruda farklı süreler ve tefhim-tebliğ ayrımı kaldırılarak, tüm sürelerin 'tebliğden itibaren 2 hafta' olarak belirlenmesi sayesinde yeknesaklık sağlanıyor ve böylelikle hak kayıplarının önüne geçiliyor. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasına dayanan tazminat taleplerinin AYM yerine Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonu'na yapılması sağlanarak taleplerin hızlı ve etkin sonuçlandırılması amaçlanıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde uygulanan bazı soruşturma ve kovuşturma tedbirleri nedeniyle tazminat taleplerinin, ağır ceza mahkemeleri yerine Adalet Bakanlığı Tazminat Komisyonu'na yapılması sağlanarak bu konudaki taleplerin hızlı ve etkin sonuçlandırılması amaçlanıyor" dedi.