Adalet Bakanı Bozdağ, Ankara 2 Nolu Baro’nun Avukatlık Kanunu Çalıştayı'na katıldı. Savunma hakkına yeni Anayasa’da ayrı bir başlık açılması yönünde çalışma yapıldığını vurgulayan Bakan Bozdağ, hakim ve savcı teminatı gibi avukatlara da teminat sağlanacağını kaydetti.

Bakan Bozdağ’ın konuşmasından bazı bölümler şu şekilde:

YENİ ANAYASA’DA SAVUNMA HAKKINA MÜSTAKİL BİR BAŞLIK ALTINDA YER VERECEĞİZ

Anayasa’da hakimlik teminatı var, savcılık taminatı var ama avukatlık teminatı yok. İşe evvela buradan başlamamız lazım. Biz Avukatlık Kanunu bir yandan çalışırken, bir yandan Türkiye yüzyılının anahtarı olan yeni Anayasa üzerinde de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu çerçevede yeni yüzyılda Türkiye yüzyılını inşallah inşa edilecek, halkımızın kabul edeceği ilk Anayasası içerisinde savunma hakkını Anayasa’ya müstakil bir başlık altında yer verecek ve bunun detaylarını burada özetle konulacak önemli kısımları da kanuna bırakacağız.

YENİ DÖNEM AVUKATLARIMIZIN TEMİNATLARININ ANAYASA’DA AÇIK SEÇİK YER ALDIĞI BİR DÖNEM OLACAKTIR

Hakimlik, savcılık teminatı nasıl Anayasa’da yer alıyorsa, avukatlarımızın teminatları da aynı maddenin içiresinde veya bir sonrasında yer alacaktır. Eğer biz hakimlik, savcılık teminatını Anayasa’da muhafaza edip, avukatların teminatını orada muhafaza etmez oraya koymazsak, o zaman hukuk devletini de hukuk güvenliğini de savunma hakkını da hak arama hürriyetini de güçlü bir şekilde muhafaza imkanımız olmaz. O yüzden diyoruz ki; yeni dönem inşallah savunma hakkının ve avukatlarımızın teminatlarının Anayasa’da açık seçik yer aldığı bir dönem olacaktır. Bunun adımlarını atmak da kararlıyız. Tabii hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar dünyanın her yerinde kıymetli ve insanların dünya kurulalı dediği uğruna mücadele ettiği kavramlar. Bizim Anayasamızda da adalet başlığı müstakil bir başlık olarak da yer almıyor. Eşitlik ilkesi var, adalet ilkesi veyahut da başka bir yerde müstakil olarak adalet başlığı altında bir düzenleme de yok. Onun için yeni dönemde adaletin de müstakil bir başlık altında ele alınması yerini elbette Anayasa hazırlayıcılar aziz Meclisimiz kararlaştıracaktır. Biz bu konuda da bir adım atmanın gerekliliğine inanıyoruz. Adalet, savunma, adil yargılanma avukatların teminatları artık yeni Türkiye'nin Türkiye yüzyılının gündeminde olacak ve bunlar avukatlarımızın kazanımları olarak yeni yüzyılın başında inşallah bir bir hayata geçireceğimiz önemli adımlar olacaktır.

YENİ ANAYASA’YI İNŞALLAH HAYATA GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM

Ben şimdiden bu adımların hayırlı olmasını diliyorum. Ama şunu da bilmekte fayda var: Bu bugünden yarına bu niyetleri ete kemiğe büründürmek hemen Anayasa’ya dönüştürmek imkanı kolay kolay gözükmüyor. Ama biz niyetimizi ortaya koyuyor ve önümüzdeki süreçte yeni Anayasa’yı inşallah hayata geçireceğimize inanıyor, bunun için avukatlarımızın etkin, güçlü ve saygın bir görev, meslek mensubu olarak hayatlarını sürdürmesi için gerekenleri yapacağımızı sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum.

AVUKAT, HAKİM, SAVCI AYAĞINI EŞİTLEYEN ADIMLARI BERABER ATMALIYIZ

Tabii sadece bununla da yetinmeyeceğiz. Çünkü bir şey daha net. Türkiye'de hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü, yargı hizmetlerinden memnuniyet ve yargıya güven konularının tam istediğimiz noktaya gelmesi için de avukatlarımızın güçlendirilmesine ihtiyaç var. Maalesef bugün en çok itibar suikastına uğrayan meslek mensuplarının neredeyse başında avukatlarımız geliyor. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyalar. Büyük saldırılar altındalar. Bunu da görüyoruz ve herkes kendi haksızlığını avukatın üzerine yıkmaya kendi yanlışını avukatla izah etmeye kendi eksikliğini avukatla tamamlamaya veya onları günah keçisi ilan edip havada, karada, denizde ne varsa bunlar avukatlar yüzündendir demeye başlayan bir zihniyeti de görüyoruz. Onun için de avukatlarımızın saygınlığının artması, itibarlarının artması, güvenlerinin artması ve imkanlarının geliştirilmesinin biz hukuk güvenliğimiz bakımından, hukuka üstünlük bakımından, yargıya güven, yargı hizmetlerinden memnuniyet bakımından da olmazsa olmaz olduğuna inanıyorum. Zira sadece yargı hizmetleri ve bundan çıkan sonuçları savcının, hakimin omzuna bırakıp oradan avukatı bu tarafta tutmak da mümkün değil. Biz yargıya güven, adalete güven diyorsak o zaman avukat ayağını da hakim, savcı ayağını da eşitleyen adımları beraber atmamız gerekiyor.

VERİLECEK HAKLARI FARKLI KULLANMAK İSTEYENLERİN KARŞISINA DA ÇOK CİDDİ MÜEYYİDELER KOYACAĞIZ

Ama şu da bir hakikat, Türkiye'nin hukuk devleti vasfının güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün tam temin edilmesi bakımından adli kolluğun kurulması ve bu çerçevede de avukatlarımızın ayrıca bilgi edinme, araştırma, delil toplama konusunda şu anda var olan imkanlarının önünde duran engellerin, kısıtlamaların kaldırılması ve güvenceli bir şekilde vatandaşlarımızın kişisel verilerini hak ve hukuklarını koruyacak ve onlara halel getirmeyecek bir şekilde avukatlarımızın araştırma, delil toplama ve bu delillerle gördüğü, takip ettiği davada istifade etmeleriyle ilgili şartları onların lehine değiştirme, geliştirme konusunda da bir kararımız olduğunu buradan ifade etmek isteriz. Eli kolu bağlı avukatlar değil, elinin Anayasa ve yasalara göre, yasalarımızı çizdiği sınırlar içinde onlara uygun bir biçimde uzanması gereken yere uzanabilen avukatları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Elbette avukatlarımız içinde meslektaşlarımız içinde bu imkanları farklı farklı kullanmak isteyenler olduğu zamanda ki olabilir, her meslekte olabilir bu, onların karşısına da çok ciddi müeyyideler koyacağız.

TÜRKİYE'DEKİ AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZA İLAN EDİYORUM

Kişisel verileri ve diğer elde ettiği bilgileri, delilleri, amacı dışında kullandığı zaman meslekten ihraç dahil çok ağır hapis cezası yaptırımıyla onları karşı karşıya bırakır. Anayasa ve yasalar çerçevesinde sizin önünüze konulmuş bu imkanı, bu yetkiyi siz eğer başka amaçla kullanırsanız o zaman karşınızda hukuku bulursunuz. Onu da bir teminat olarak vatandaşlarımızın teminatı olarak koymayı düşünüyoruz. Yani bir yandan yetkiyi, imkanı arttıracak, genişletecek, öte yandan bunun kullanılıp vatandaşlarımızın aleyhine sonuç doğurmasını önleyecek mekanizmaları kuracağımızı buradan sizlerin huzurundan, bütün Türkiye'deki avukat meslektaşlarımıza ilan etmek istiyorum. Bu da eminim ki avukatlarımızı ayrıca güçlendirecek, aynı zamanda davaların makul sürede sonuçlanmasına katkı sağlayacak önemli bir değişiklik olacak. Adli yardım mekanizmalarını yeniden ele almaya kararlıyız. Hem CMK üye tarifesi, hem avukatlık asgari ücret tarifesi, hem de adli yardım uygulamalarını birlikte değerlendirdiğimizde bir meslek için üç ayrı uygulamanın hem de ücret konusunda üç ayrı yöntemin varlığını işin doğrusu işin mahiyetine de önemine de uygun düşmediğini düşünüyoruz.