T.C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.” hükmü uyarınca, 03.11.2022 tarihinde yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan ve ikinci kez yeterlik sınavına tabi tutulacak olan adalet uzman yardımcısı Salim ÖZEREN’in 30.10.2023 tarihinde saat 13.00’de Personel Genel Müdürlüğünde hazır bulunması gerekmektedir. 

İlgili, 28.09.2022 tarihli Bakanlığımız internet sitesinde ilanı yapılan konulardan sorumlu tutulacak olup, yeterlik sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 
Önemle Duyurulur.