TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile Sayman ve Avukat Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Gökhan Bozkurt'un açış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, avukatların mesleklerini ifa ederken görev aldıkları kurumlardan temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Çalışma masalarında TBB Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ali Bayram ve Av. Ramazan Erhan Toprak ile TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri de görev aldı.

"SAVUNMANIN VE AVUKATLARIN KAPASİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, açılışta yaptığı konuşmada; "Türkiye Barolar Birliği olarak 50 yılı aşkın sürelik tarihimizde ve yönetimimizin göreve geldiği 2 yılı aşkın süreçte temel hedefimiz; Türk yargı sistemindeki sıkıntıları, problemleri tespit etmek, çözümüne dair yöntemler ve yollar önermek oldu. Bir hukuk kurumu olarak en önemli görevimizin de bu olduğu inancındayız" dedi. Bu kapsamda kendi eksikliklerini görmek ve bunları gidermek için yol ve yöntemler bulmayı da çalışma metodu olarak benimsediklerini kaydeden Sağkan, "Çünkü şunu biliyoruz ki hak arama hürriyetinin en etkin şekilde temsili ancak bilgili, birikimli, donanımlı avukatlar ve onların yanında etkin bir şekilde durabilecek meslek örgütleri baroların olmasıyla mümkündür" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de, 92 hukuk fakültesinden yılda yaklaşık 17-18 bin hukuk fakültesi mezununun katıldığı, avukatlar bakımından 186 bin üyemize her yıl yaklaşık 16-17 bin avukatın eklendiği bir sistemin içerisindeyiz" diyen Sağkan, TBB olarak savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması için meslek içi eğitimler yanında bu tür çalıştaylar ile avukatların kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

"AMACIMIZ HAK ARAMA HÜRRİYETİNİN ETKİN KULLANIMINDA AVUKATIN ROLÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİDİR"

Sayman Av. Gökhan Bozkurt çalıştay öncesi sürece ve çalışmanın amacına ilişkin bilgi verdiği konuşmasında şunları söyledi:

"21-22 Ocak 2023 tarihlerinde, tüm barolarımızın temsilcilerinden oluşan üyelere gönderilen davet sonrası gerçekleştirilen TBB Avukat Hakları Merkezi 2. Olağan toplantısında; katılımcı baro temsilcilerinden illerinde yaşanan sorunları bildirmeleri istenmiş ve il temsilcilerimizden aktarılan sorunlar gruplanarak 9 ayrı çalışma masası oluşturulmuştur.

Masalarda ihlaller, çözüm yolları ve mevcut müdahale pratikleri değerlendirilmiş ve her masa kendi sonuç raporunu hazırlamıştır.

Bugüne geldiğimizde ise, masa aktarımları çerçevesinde mesleğimizi ifa ederken görev aldığımız kurumların temsilcileri ile bu sorunların değerlendirilmesi, çözüm zeminleri oluşturulması ve ilişki ağları geliştirilmesi hedeflenen bu çalıştay tertiplenmiştir.

Amacımız burada kurumlarınız ile makro düzeyde yaptığımız değerlendirmelerin mikro düzeyde il temsilcileri ile her ilde de gerçekleştirilmesi ve çalıştay başlığımız doğrultusunda, tüm kurumlarımız nezdinde yurttaşın adil yargılanma ve yargısal yollara etkili başvuru hakları, nihayetinde de Anayasa'nın 36. maddesi kapsamında hak arama hürriyetinin etkin kullanımında avukatın rolünün güçlendirilmesidir."

Çalıştayda oluşturulan masalarda;

- İçtihat Bağlamında Avukatlık Uygulamaları,

- Avukatlar ve Yargı Özneleri Arasındaki İlişkiler,

- Kolluk ve Kapatılma Birimlerinde Avukatlık Uygulamaları,

- Bilgi ve Belge Temininde Avukatlık Uygulamaları,

- Avukatlar İçin Adalet Sisteminde Teknoloji kullanımı

Başlıkları altında değerlendirmeler yapıldı.