Adliyelerde aile mahkemelerinin etkinliğini artırarak kadın ve çocuk haklarının korunmasını hedefleyen projede Mersin Adliyesi, uygulama için 7 pilot adliyeden biri olarak belirlendi. Mersin Barosu yönetimini ziyaret eden Adalet Akademisi Daire Başkanı Hakim Abdullah Murat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Alexander Fricke, Avrupa Konseyi Ankara ofisi operasyonlardan sorumlu Başkan Pınar Başpınar, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Konseyi, hakim ve savcılardan oluşan heyet; Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kazım Yüksel, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Arzu Günay, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Ezgi Şimşek ve Aile Hukuku Komisyonu üyesi avukatları ile bir araya geldi. 

UZUN YARGILAMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Kadın ve çocuk haklarının korunması için hayata geçirilecek olan projenin hedefleri konusunda fikir alışverişinin yapıldığı, sorunların ve çözüm önerilerinin sunulduğu toplantıda; 6284 Sayılı yasada yapılması gereken iyileştirmeler, yasanın uygulanmasında yaşanan sorunlar, aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması, aile mahkemelerindeki uzun yargılamaların önüne geçilmesi, boşanma, nafaka ve velayet konularında iyileştirmelerin yapılması, velayet davalarında çocuğun daha fazla örselenmemesi için sağlıklı bir araştırma yapılıp, çocuğun sağlıklı ebeveyne verilmesinin sağlanması, anne-baba adaylarına yeterlilik eğitimi verilmesi, vatandaşların baroların adli yardım ve CMK sisteminin önemi hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması, Mersin Barosu ve Çağ Üniversitesi Hukuk Kliniği’nin açılmasının önemi hakkında konuşuldu.

Proje kapsamında, mağdur kadınların ve örselenen çocukların yasal haklarının, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması hedefleniyor.