Konferansın dönem başkanlığını yürüten Moldova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin davetlisi olarak kongreye katılan Başkan Özkaya’ya Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Aydın eşlik etti.

Kongre, Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansına üye anayasa mahkemeleri/yüksek mahkemelerin başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Başkanlar Kurulu toplantısıyla başladı. Başkanlar Kurulu toplantısında söz alan Başkan Özkaya, tecrübe ve bilgi paylaşımı için anayasa mahkemeleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıda Konferansın dönem başkanlığına Türk Anayasa Mahkemesinin de desteklediği Arnavutluk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi seçildi. Konferansın bilgi işlem ve arşiv hizmetlerinin Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi uhdesinde kurulacak daimî ofis tarafından yürütülmesine karar verildi. Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Konferansa üyelik talebi hakkında rapor hazırlamak üzere Türk Anayasa Mahkemesinin de aralarında bulunduğu bir komite kuruldu.  

Kongrenin resmî açılışının ardından akademik oturumlara geçildi. “Anayasa Mahkemeleri ile Uluslarüstü Mahkemeler Arasındaki Etkileşim”, “Anayasa Mahkemelerinin Yetki Alanına Giren Siyasi ve Hukuki Meseleler” ve “Olağanüstü Hâlde Anayasal İlkelerin Korunması” konularının tartışıldığı üç oturum gerçekleştirildi. Oturumlara ilişkin bilgi alışverişlerinin ardından “Yargının Kendini Kısıtlamasının Biçimleri ve Sınırları: Anayasa Mahkemeleri Örneği” başlığı altında yapılan değerlendirmelere ilişkin genel rapor sunuldu.

Başkan Özkaya, kongreye katılan anayasa mahkemeleri başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmelerde ikili ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Anayasa Mahkemesi Heyeti, Moldova temasları kapsamında Kişinev Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Uygar Mustafa Sertel ile bir araya geldi.