Etkinliğe Türkiye’yi temsilen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Genel Sekreter Murat Şen ve Dış İlişkiler Müdürlüğü Şefi Özlem Talaslı Aydın katıldı.

“Demokrasinin Anayasa Yargısı Yoluyla Güçlendirilmesi: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek” başlıklı forumun ilk gününde “Tarih Boyunca Demokrasinin Sürdürülmesinde Anayasa Yargısının Gelişen Rolü” ve “Demokrasinin Anayasa Yargısı Yoluyla Güçlendirilmesinde Karşılaşılan Mevcut Zorluklar ve Gelecekteki Yönelim” konuları görüşüldü. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan “Demokrasinin Sürdürülmesinde Anayasa Yargısının Önemi ve Türkiye Örneğinde Türk Anayasa Mahkemesinin Rolü” başlıklı bir konuşma yaptı. Gökcan konuşmasında demokratik rejimler bakımından anayasaların varlık nedenleri, anayasa yargısının demokrasinin sürdürülebilirliğine katkıları ve anayasa mahkemelerinin asıl işlevi konularına değindi. Türkiye’de 2012 yılında kabul edilen bireysel başvuru sisteminin Anayasa Mahkemesinin temel hakların korunması ve anayasal demokrasiye ilişkin kavramları yorumlama ve uygulama şeklini önemli ölçüde etkilediğini ifade eden Gökcan, Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekler verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği “Demokrasi, Dijital Dönüşüm ve Yargı Bağımsızlığı” konulu uluslararası kısa kurs programına katılarak bir konuşma yaptı. Murat Şen konuşmasında dijital dönüşüm ve dijital dönüşümün demokrasinin geliştirilmesindeki rolü konularına değinerek Anayasa Mahkemesinin ilgili kararlarından örnekler verdi.

Uluslararası kısa kurs programının “Dijital Çağda Yargı Sistemi: Demokrasi ve Yargı Bağımsızlığı Arasındaki İlişkini Yeniden Değerlendirilmesi” konulu ortak oturumunda konuşma yapan Özlem Talaslı Aydın, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin (UYAP) getirdiği kolaylıklara ve sistemin uygulanmasında demokrasi yönünden karşılaşılan sorunlara değindi.