Program kapsamında “Hakların Korunması ve Anayasal Denetim Konferansı” düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Heyetinin de katıldığı konferansta “Anayasal Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması Amacıyla Anayasal Denetim Sürecinin Başlatılması” ve “Anayasal Denetimin Neticesi Olarak Hak ve Özgürlüklerin Korunması” konuları görüşüldü.

Konferansın ardından aktif tartışma formatında gerçekleştirilen “Uluslararası Mahkemeler ile Ulusal Mahkemeler: Çıkış Yolu Nerede?” konulu forum düzenlendi. Forumda Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan “Uluslararası ve Ulusal Mahkemeler Arasındaki İlişkiler” başlıklı bir sunum yaptı. İrfan Fidan konuşmasında bireysel başvuru bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi örneği üzerinde durdu. Yasama ve yürütme ile birlikte ulusal egemenliğin temel fonksiyonlarından biri olan yargı yetkisinin ulusal ve uluslararası bağımsızlığa sahip ve devredilemez nitelikte olduğunu vurgulayan İrfan Fidan, ulusal yargı bağımsızlığının uluslararası sözleşmelere taraf olmaya engel olmadığını ancak bu ilişkinin ulusal yargının bağımsız olması niteliğini ve asli olma özelliğini ortadan kaldıracak biçimde yorumlanamayacağını ifade etti.

Program, katılımcıların anayasal denetime ilişkin görüş alışverişinde bulunmalarının ardından sona erdi.