Panelin açış konuşmalarını TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Genel Sekreter ve Yasa İzleme Merkezi Koordinatörü Av. Veli Küçük ile Merkez Sözcüsü Av. Osman Can Başdemir yaptı.

Sağkan konuşmasında, anayasa değişikliklerini tartışmanın geniş toplumsal uzlaşı zeminine ihtiyaç duyduğunu ancak mevcut ortamın bu zeminden çok uzakta olduğunu söyledi. TBB olarak Meclis’e geleceği ifade edilen 9. Yargı Paketi’nin içeriğiyle ilgili olarak basına yansıyanlar dışında bilgi sahibi olmadıklarına dikkat çeken Sağkan, TBMM’nin torba yasa süreciyle beraber kanun yapma konusundaki ciddi gelenek ve pratiğini kaybettiğinin altını çizdi. “Böyle bir hukuki, siyasi ve toplumsal süreç içerisinde aynı zamanda toplumsal bir sözleşme olan Anayasayı konuşuyoruz” diyen Sağkan sözlerini şöyle sürdürdü:

SAĞKAN: BİZE GÖRE İLK DÖRT MADDE BÜTÜN ANAYASA TARTIŞMALARININ DIŞINDADIR

“Normal, makul bir dönemde biz ‘bu anayasadan memnunuz, hiçbir değişikliğe ihtiyacı yok’ diyebilir miyiz? Yargı bağımsızlığının net şekilde düzenlendiği, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını hakimlik teminatını hayata geçirecek şekilde değiştiren bir anayasaya kim hayır diyebilir ki? Savunma hakkının, savunmayı temsil eden avukatların ve meslek örgütleri olan baroların, Türkiye Barolar Birliği'nin, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin bağımsızlığının somut bir şekilde teminat altına alındığı bir anayasaya hangimiz hayır der? Ancak bakıyorsunuz ki Türkiye'de yeni anayasa adı altındaki tartışmalarda, darbe dönemi anayasasından sivil anayasaya geçiş adı altındaki bir kavram dışında hiçbir başlık duyamıyoruz.

Bu ülkenin yurttaşları olarak yeni bir anayasa yapılmak istenmesinin temel felsefesine, bu ihtiyacın ne olduğuna dair tek bir kelime bile duymadık. İlk günden ifade ettiğimiz üzere, bir anayasa tartışması yapılacaksa, öncelikle ilk dört maddenin bu tartışmanın dışında tutulacağının somut ve net olarak ilanı yapılmadığı müddetçe Türkiye Barolar Birliği tek bir çalışmanın dahi içinde olmayacaktır. Bize göre ilk üç madde ve onların değiştirilemeyeceğini düzenleyen dördüncü madde, bütün anayasa tartışmalarının dışındadır ve hiçbir zaman da tartışmaya açılmamalıdır."

KÜÇÜK: MEVCUT ANAYASA HÜKÜMLERİNİ UYGULAMAYAN ANLAYIŞ, YENİ ANAYASAYLA NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük de konuşmasında, yeni bir anayasa veya anayasa değişikliği yapılacaksa, bunun çağdaş ve demokratik ilkeler zemininde tartışılması gerektiğini söyleyerek, “Siyasi iktidarlar bakımından bu değerlendirmenin samimiyetle, inanarak ve içselleştirerek, ayrıca toplumun tüm katmanlarını sürecin içerisine dahil ederek yapılması çok önemlidir” dedi.

“Askeri darbe dönemine ait olan ve aradan geçen zamanda pek çok maddesinde birçok değişiklik yapılan meriyetteki 1982 Anayasası bakımından bu değerlendirmeyi yapmak mümkün değildir” ifadelerini kullanan Küçük, “Mevcut anayasamız ile ilgili şayet geleceğe dönük umut dolu ve ülkemizi çağdaş, muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak bir düzenleme gündeme gelecekse, bunun çerçevesinin de evrensel anayasacılık ilkelerine uygun olması zorunludur” vurgusu yaptı.

Küçük konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabii akıllarda çok soru var. Öncelikle, bu konu mütemadiyen neden bu kadar gündeme geliyor? Dış politikada ve iç siyaset gündeminde oluşan tıkanmaları başka yöne kaydırma yöntemi her defasında anayasa tartışmalarını açmak olmamalıdır. Bunun yanı sıra, mevcut anayasa hükümlerinin ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bilinçli olarak uygulanmadığı bir ortamda, kararları kendi anlayışına uymadığında Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını dahi öneren bir anlayış karşısında; çok daha farklı, üst düzeyde hak ve özgürlükleri düzenleyen yeni bir anayasanın var olması halinde ne değişecek? Siyasi iktidarın uygulamadığı, kendi politikaları için gerektiğinde askıya aldığı anayasa hükümlerinin hukuki ve pratik anlamı yine olmayacaktır. Bugün yaşanan ve bilinçli olarak yükseltilen toplumsal ayrışma ve kutuplaşma son bulmadan ve bir uzlaşma kültürü yerleşmeden, geleceğe umut vaat eden ortak çalışmalar yapılamayacaktır.”

Küçük konuşmasını, toplumun ve yurttaşların bilgilendirilmesi ve doğru kamuoyu oluşumu açısından önemli bulduğu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek sonlandırdı.

Açış konuşmalarının ardından Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu “Demokratik Anayasa Yapmanın Tarihsel ve Siyasal Koşulları ile Yöntemleri” konusunda çerçeve konuşmasını gerçekleştirdi.

Panelde moderatörlüğünü TBB Yasa İzleme Merkezi Bilim Danışma Kurulu Üyesi Av. Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu’nun yaptığı “Anayasacılığı Savunmak” başlıklı ilk oturumda TBB Yasa izleme Merkezi Bilim Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Fahri Bakırcı, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Av. Doç. Dr. Mustafa Bayram Mısır ile Av. Prof. Dr. Muhammed Özekes birer konuşma yaptı.

Moderatörlüğünü TBB Yasa İzleme Merkezi Bilim Danışma Kurulu Üyesi Av. Prof. Dr. Metin Günday’ın yaptığı “Değişmeyen Gündem: Anayasayı Değiştirmek” başlıklı ikinci oturumda da Ankara milletvekili Dr. Murat Emir, Şanlıurfa milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar, Antalya milletvekilleri Av. Uğur Poyraz ile Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve Öğretim Görevlisi/Yazar Elfin Tataroğlu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle