Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada "Avukatlık Kanununun 81/2. maddesine göre 2024 yılı keseneği, 67. Olağan Genel Kurulda onaylanan bütçedeki oran (4.000) ile 2024 yılı memur maaş katsayısının çarpımı sonucu çıkan 3.044 TL'ye TBB'ye ödenecek ölüm ve kesenek payı toplamı 252 TL'nin eklenmesiyle 3.296 TL olarak hesaplanmıştır." denildi.

2024 yılı baro keseneği ilk taksitinin son günü 31.01.2024

Genel Kurul kararı ile 5 yıla kadar kıdemi olanlar hariç yıllık keseneğin tümünü ocak ayında ödeyenlere %15 indirim uygulanacak. Baronun web sayfası üzerinden kredi kartı veya banka hesap numaralarına havale ile ödeme yapılabilir.