I.ARACIN AĞIR (TAM) HASARA UĞRAMASI VE/VEYA ARACIN PERT OLMASI NE DEMEKTİR?

Uygulamada ister tek taraflı ister iki taraflı (iki veya daha fazla aracın karıştığı) trafik kazası olsun aracın aldığı hasar bedeli, aracın piyasa rayiç değerinin %50 ve daha fazlasını geçiyorsa tarafıların kabulü halinde araç ağır hasarlı, halk diliyle ‘’Pert’’ sayılmaktadır. Burada sovtaj bedeli, yani aracın kaza sonrası kullanılmaz haldeki değeri (hasarlı halde duran emtiası) sigorta şirketi tarafından satın alınarak veya 3.kişilere satıldıktan sonra piyasa rayici arasındaki ödenen tutara, pert hasar tazminat tutarı denilmektedir.

Özetlemek gerekirse; Aracın piyasa rayici - sovtaj bedeli = hak sahibine ödenen pert bedelidir.

Pert kaydı olan araçların trafiğe çıkması hem ekonomik açıdan hem de can  ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Bu sebeple ağır hasarlı araçlar trafikten çekilir ve bu durum plakasına işlenir. Eksper raporları ile pert olduğu belirlenen araçlar için sigorta şirketleri hasar gören aracın, kaza tarihindeki rayiç değerine göre hak sahibine ödeme yapar. Ancak uygulamada ve karşılaştığımız davalardan kazandığımız tecrübe ile söylemek gerekirse sigorta şirketleri büyük bir oranda, aracın segmenti, marka ve modeline göre ortalama ikinci el piyasa değerinin %15 - %25 altında ödeme yapmaktadırlar. Ödemenin kaza tarihinden ortalama iki ay sonra düşük tutarda yapılması da hak sahibini çifte zarara uğratmaktadır. Hukuk büromuzda en çok danışılan konulardan biri pert araçlardır. Doğru beyan yükümlülüğüne aykırı hareket edilmeyen kasko dosyaları haricindeki dosyalarda kusur durumu da önemlidir.

Pert bedeli farkı önemli bir konu olup, sigorta şirketleri ‘’ibraname’’ yani rakam üzerinde uzlaşıldığına dair hak sahibinden imza almadan tazminat ödemesi yapmamaktadırlar. Bu sebeple imza atmadan önce  mutlaka alanında  uzman bir avukattan yardım alınmalıdır.

Davacı vekili aldığımız bir dava (sigorta tahkim dosyasında) lehimize verilmiş bir karardan alıntı:

‘’…06 *** plakalı aracın hasar onarım bedeli ve sovtaj bedeli toplamı aracın kaza tarihindeki rayiç değerini geçmektedir. Ağır hasarlı olan aracın onarımının mümkün olduğu tespit edilmiştir. Aracın çekme belgeli pert işlemi görmesi daha ekonomik olduğundan bu yolla ödenmesi gereken tazminat (piyasa değeri-sovtaj değeri) 110.000,00 TL – 66.000,00 TL = 44.000,00 TLdir. 06 ***  plakalı aracın hasar onarım bedeli ve sovtaj bedeli toplamının kaza tarihindeki rayiç değerini geçmesi nedeniyle ağır hasarlı aracın pert kabul edilmesi gerektiği …’’  (TARİH : 16/09/2020 BAŞVURU TARİHİ VE SAYISI : 17/07/2020 – 2020.E.53148 DAVACI : ***)

II.PERT FARKI NEDİR?

Tam hasara uğrayan aracınızın, sovtaj bedeli düşüldükten sonra sigorta şirketi tarafından piyasa rayicine göre ödeme yapılmalıdır. Ancak yukarıda da değinildiği gibi bazı durumlarda piyasa bedelinin altında ödeme yapıldığı halde, piyasa bedeli ile ödenen tutar arasındaki farka, pert farkı denilmektedir. Aracınızın piyasa değerinin daha yüksek olduğunu ve sigorta şirketi tarafından eksik ve hatalı ödeme yapıldığını düşünüyorsanız hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Pert (ağır hasar) farkı almak istediğiniz dosyalarda imza atmadan önce mutlaka avukatına danışınız.

 Av. Adil BALTAŞ