Avrupa Birliği İstinaf Mahkemeleri Başkanları Toplantıları, iki yılda bir düzenlenmekte olup, Yüksek düzeyde sunumların yer aldığı bu programlarda, hâkimlerin hak ve özgürlükleri, mahkemelerin dijitalleşmesi, yapay zekâ, mahkeme yönetimi ve uluslararası işbirliği gibi konular ele alınmaktadır. Avrupa ülkelerinden yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı 8. Toplantının teması "Yargı Sisteminde Temel Hak ve Özgürlükler, Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Adalet" olarak belirlenmiş ve AB ülkelerindeki yargı sistemlerinde dijitalleşme, yapay zekâ, mahkeme yönetimi ve uluslararası iş birliği gibi alanlarında önemli konularda güncel gelişmeler ele alınmıştır. Toplantı, yuvarlak masa formatında Bükreş'teki Parlamento Sarayı'ndaki "Constantin Stere" Salonunda icra edildi.

Romanya Adalet Bakanlığı tarafından organize edilen etkinliğe, ülke temsilcilerinin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi ve diğer önemli yargı organlarından konuşmacılar tarafından da katılım sağlanmış; Toplantı’nın açılış konuşmaları Rumen yargı ve adalet sisteminin önde gelen isimleri tarafından gerçekleştirildi.

HSK'dan yapılan açıklamada "Toplantı çerçevesinde, Kurulumuz temsilcileri tarafından başta ev sahibi ülke Romanya olmak üzere diğer ülke temsilcileri ile temaslarda bulunulmuş ve bu kapsamda Kurulumuz yapısı, güncel hâkim-savcı sayıları, istinaf mahkemelerinin faaliyetleri ile yine istinaf mahkemelerine dair ayrıntılı istatistiki bilgiler muhataplarla paylaşılmıştır. Yine toplantıda kurulan ikili temaslar neticesinde Kurulumuz ile Romanya Yüksek Yargı Konseyi (Consiliul Superior al Magistraturii) arasında ikili işbirliğinin artırılması için resmi temasta bulunulması konusunda mutabakata varılmıştır.

Etkinlik sonunda, katılımcılar tarafından AB İstinaf Mahkemeleri Başkanları Ağı'nın kurulmasına ilişkin karar alınmıştır. Söz konusu Ağ, Avrupa Birliği ve aynı değerleri paylaşan diğer ülkeler yargı temsilcileri arasında yargı meselelerinde dayanışma, mesleki bilgi alışverişi ile iş birliği sağlamak amacıyla oluşturulmuştur." denildi.

Romanya Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan haber şöyle;

Ministerul Justiției a organizat a 8-a ediție a Întâlnirii președinților curților de apel din Uniunea Europeană, organizată în perioada 12 – 14 iunie 2024 în București, România

 Ministerul Justiției a avut onoarea de a organiza, în perioada 12-14 iunie 2024, cea de a 8-a ediție a Întâlnirii președinților curților de apel din Uniunea Europeană, eveniment de marcă la care au participat aproximativ 50 de judecători, președinți de curți de apel din toate statele Europei.

Întâlnirile președinților curților de apel din Uniunea Europeană au loc o dată la doi ani și sunt evenimente prestigioase, organizate cu respectarea principiului multilingvismului (traducere simultană în limba țării organizatoare și în limbi de circulație internațională), cu un program de prezentări de nivel ridicat, ce abordează teme legate de drepturile și libertățile magistraților, digitalizarea instanțelor, inteligența artificială, managementul instanțelor și cooperare internațională. De asemenea, evenimentele se remarcă și prin prezența unor invitați speciali de calibru și relevanți în contextul european actual, precum judecători ai Curții Europene a Drepturilor Omului ori membri ai consiliilor judiciare.

La finalul ediției anterioare a Întâlnirii, care a avut loc în iunie 2022 sub auspiciile Curții de Apel Innsbruck (Austria), România, prin domnul judecător dr. Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, Președintele Curții de Apel Galați la acea dată, a fost invitată să se alăture Comitetului director al întâlnirilor și să găzduiască ediția din 2024. Pentru sistemul judiciar românesc este o premieră și un adevărat privilegiu să organizeze un eveniment de un asemenea prestigiu internațional.

Tema Întâlnirii a fost "Drepturile și libertățile fundamentale în sistemul judiciar; Digitalizarea, inteligența artificială și justiția", subiecte de interes pentru președinții curților de apel, factori cheie în sistemele judiciare pe care le reprezintă.

Lucrările Întâlnirii au avut loc la masă rotundă, în spiritul egalității și cooperării dintre participanți, în Sala „Constantin Stere” din Palatul Parlamentului din București, pusă la dispoziție de Senatul României.

În deschiderea Întâlnirii, au ținut cuvântări domnul Marian ENACHE, Președintele Curții Constituționale, domnul Mihai PAȘCA, Secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, doamna judecător Corina-Alina CORBU, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna judecător Denisa-Angelica STĂNIȘOR, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Alex FLORENȚA, Procurorul General al României, domnul prof.univ.dr. Răzvan DINCĂ, Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității București, precum și organizatorul Întâlnirii, domnul lect.univ.dr. Cosmin - Răzvan MIHĂILĂ, judecător detașat la Ministerul Justiției, fost Președinte al Curții de Apel Galați.

În contextul extern actual, Întâlnirea s-a bucurat de prezența specială a domnului judecător Yaroslav HOLOVACHOV, Președintele Curții de Apel Kiev (Ucraina), a domnului judecător Ghenadie MÎRA, Președintele Curții de Apel Chișinău, a domnului prof.univ.dr. Mykola GNATOVSKYY, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Ucrainei (intervenție video), precum și a domnilor Hakan BULUT și Mehmet Emre SARIYILDIZ, judecători în cadrul Consiliului judecătorilor și procurorilor din Republica Turcia.

Lucrările Întâlnirii au fost marcate de participarea unor vorbitori de excepție, care, prin calitatea, noutatea și relevanța informațiilor transmise, au adus prestanță deosebită sesiunilor:

- Domnul prof.univ.dr. Sebastian RĂDULEȚU, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea României, a ținut o prelegere despre noutățile în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia art. 7 din Convenție – „nicio pedeapsă fără lege”;

- Domnul prof.univ.dr. Lado CHANTURIA, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Georgiei, a avut o prezentare despre măsurile sanitare obligatorii (vaccinarea) din perspectiva Curții Europene a Drepturilor Omului;

- Doamna judecător dr. Anke EILERS, președinte de cameră în cadrul Curții de Apel din Köln (Germania), fost președinte al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (2022-2023), a vorbit despre libertatea de exprimare a judecătorilor în Europa;

- Domnul dr. Matthieu QUINIOU, avocat, lector universitar în IT&C de la Universitatea Paris 8 Vincennes, Catedra UNESCO ITEN, a evaluat eficiența și riscurile sistemelor de inteligență artificială în domeniul judiciar;

- Domnul Michael KUNZ, judecător la Curtea de Apel Viena, a prezentat viziunea austriacă în ce privește automatizarea instanțelor - situația actuală și perspectivele.

În cadrul Întâlnirii, participanții au adoptat Rezoluția privind înființarea Rețelei președinților curților de apel din Uniunea Europeană, organism democratic, apolitic, cu scop consultativ, deschis președinților curților de apel și reprezentanților lor din Uniunea Europeană și din alte țări care împărtășesc aceleași valori. Rețeaua va permite consultarea și schimburile de opinii colegiale între judecători, prin intermediul unui forum online, cu privire la chestiuni de natură legală și judiciară, de conducere și organizare a instanțelor, de cooperare judiciară, de digitalizare și de aplicare a inteligenței artificiale în activitatea judiciară.

La finalul evenimentului, participanții au remarcat organizarea impecabilă a conferinței și au apreciat că scopul său, acela de a întări cooperarea la nivel european care să îmbunătățească imaginea și percepția publicului asupra sistemelor judiciare din fiecare stat, a fost atins.