Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin üst düzey hâkim temsilcilerinin katıldığı toplantının gündemini, “Yargıda Yardımcı Teknolojileri Kullanmak” başlıklı 26 No’lu Görüş taslağının değerlendirilmesi oluşturdu. Toplantıda, üye ülke temsilcilerinin yorum, öneri ve değerlendirmeleri dikkate alınarak hazırlanan 26 No’lu Görüş taslağı incelenerek kabul edildi. Görüş, yargı sistemlerinde teknolojinin gelecekteki kullanımı için kalıcı bir dizi ilke sunmakta.

Ayrıca, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyince 2024 yılı için hazırlanacak 27 No’lu Görüşe ilişkin fikir teatisi yapılmış ve görüş konusunun “Hâkimlerin Disiplin Sorumluluğu” olması kararlaştırıldı.