Avrupa ülkelerindeki savcılık faaliyetlerinin fonksiyonları ile ilgili bilgi toplamak, savcıların ceza adalet sistemindeki rolüyle ilgili çalışmalar yürütmek ve özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi için savcılık faaliyeti ile ilgili görüşler hazırlamak üzere 2005 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin danışma organı olarak kurulmuş olan Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin (CCPE) 34. Çalışma Grubu Toplantısı 15-16 Şubat 2024 tarihinde Strazburg’da (Fransa) yer alan Avrupa Konseyi Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Hakimler ve Savcılar Kurulu adına, çalışma grubu üyesi olarak seçilmiş olan Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi Onur USTALİ ve beraberinde Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi Yunus Emre YUMUŞAKBAŞ katıldı.

Toplantıda ‘Savcılık Hizmetlerinin Bağımsızlığını ve Tarafsızlığını Sağlayacak Şekilde Yönetimi’ konusunda CCPE’nin 19 No’lu Görüşünün taslağını oluşturmak üzere çalışmalar yapıldı. Diğer çalışma grubu üyeleri ve teknik uzmanlar ile görüş alışverişinde bulunuldu