Kısaca mahkeme stajında bazı illerde sırasında değişiklik olmakla birlikte savcılık, ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, icra mahkemesi, icra dairesi, idare mahkemesi sırasını izlenerek staj yapılmaktadır. Stajyer avukatlar aynı zamanda baro tarafından verilen eğitimlere de katılmaktadırlar. En büyük faydayı staj yaptığınız bürodan sonra baro tarafından yapılan eğitimlerde göreceğinizden devam zorunluluğu olmasa bile verilen eğitimlere ve seminerlere mutlaka gitmelisiniz.

Mahkeme stajı döneminde duruşmalara zaten girmişinizdir. Sadece imza atmakla ve duruşmaları izlemekle yetinmeyin. Aynı zamanda keşif günlerini de mutlaka takip edin. Staj yaptığınız mahkemelerin hakimleri ile görüşüp bu taleplerinizi dile getirebilirsiniz. Bu konuda çekingen olmayın. Eğer onlardan da uygulamaya yönelik bir tavsiye, bir bilgi edinseniz kardır. Stajyer avukatlar da keşiflere katılabilmektedirler. Ceza evlerine tutuklu ile görüşmek için de gidebilirsiniz. Özellikle ceza hukuku ile ilgilenecek iseniz kolluk safhasını ceza evi görüşme usullerini öğreniniz. Yanında staj yaptığınız ustanızdan başka bir avukatın gözetiminde de ceza evi görüşmesine gidebilirsiniz. İcra müdürlüğü stajınızda avukatların icra müdürlüğü ile yazışmalarını mutlaka öğreniniz. Bildiğiniz üzere icra hukuku son zamanlarda sürekli değişme gösteren bir alandır. E-satış usulunun kanuna eklenmesi gibi... Yenilikleri ve gelişmeleri, UYAP üzerinden icra takibi açmayı, talep göndermeyi, harç ödemeyi mutlaka öğreniniz. Bunları internet aracılığı ile ya da yanında staj yaptığınız avukat aracılığı ile tecrübe ediniz. İcra hukuku ile ilgili seminerleri mutlaka kaçırmayınız.

Baro eğitimlerinde CELSE kullanımını, UYAP kullanımını, UETS kullanımını, makbuz kesme uygulama ve usullerini öğreniniz. Bu tür bilişimle ilgili eğitimleri internet sayesinde de öğrenirsiniz. Ancak staj yaptığınız büroda mutlaka uygulamasını yapın. E-duruşma usulu keza yeni bir alan. E-duruşmaya giren avukatları izleyerek bu usulun nasıl çalıştığını ve nasıl kullanılacağını ne zaman ve hangi durumlarda talep gönderileceğinizi mutlaka deneyimleyiniz. Makbuz kesme demişken bir takım vergi hukuku bilgisine de sahip olmanız gerekebilecektir. Avukatlar, Avukatlık Kanununda göre serbest meslek erbabı olduklarından vergi yükümlülüğü bulunmaktadır. KDV, Gelir vergisi gibi. Uygulamada bu hususlarda mali müşavirlerden yardım alınmaktadır. Ancak siz gene de makbuz kesmeyi, tevkifatlı kesmeyi ve usullerini öğreniniz.

Staj yaptığınız büro önemli. Sadece ofis çalışanı olarak görev yaptığınız, mesleğinize ilişkin görev yapmadığınız bürolarda staja devam etmemeniz kanaatindeyim. Keza usta değiştirme hakkınız var. Örnek dilekçeleri internetten veya barodan da elde edebilirsiniz. Bu çok yaşanan bir problem sizin de başınıza gelebilir. Öğrendikleriniz uygulayabileceğiniz, yeniliklere ve farklı görüşlere açık, çağa uyumlu ve güncel, tabiri caiz ise abi kardeş ilişkisinin olduğu ücret konusunda bile rahatça soru sorabileceğiniz bürolarda stajınızı yapmaya gayret edin. Aynı zamanda birden fazla avukatın yanına da gelip gidebilirsiniz. Örnek olarak normalde staj yaptığınız büroda ceza davaları daha az ise, daha fazla ceza davaları ile ilgilenen avukatların yanına da bazı günler uğramayı dile getirebilirsiniz. Nasıl bir büroda staj yapmak istediğiniz hususunu değerlendirmek biraz da size düşüyor.

Son olarak yazdığım hususlar asgari düzeyde öğrenilmesi gereken ve bazı tecrübelere dayanan hususlar. Bunları zaten yapıyor olabilirsiniz. Bunlarla da yetinmeyin. Daha fazla öğrenmeye özen gösterin. Eğitimler ve seminerler dostunuzdur. Avukatlık mesleği biraz da bilgi mesleğidir. Bilgimize göre güçlüyüzdür.

Bir latin özdeyişi ile bitirmek istiyorum "Scientia potentia est" yani "Bilgi güçtür."

Av. Hüseyin ÇELİK

Stj. Av. Fatih Emre CANSU