ANKARA BİM 10. İDD. 2024/3711 E. 2024/3254 K. 23.05.2024 T.

"Avukat hakkında yapılan şikayette KVK Kurumunun degerlendirme ve karara bağlama yetkisinin bulunmadığı, avukatların suç teşkil eden eylemlerinin mahkemelerce, disipline aykını eylemlerinin baglı bulunduklan meslek örgütlerince incelenip karara bağlanabilecegi, dolayısıyla davacının bu şekilde menfaatini ihlal ettgini ileri sürdüğü dava konusu işlemin, hukuka uygunluğunun denetlenmesi hususunu yargı önüne getirme hakkına sahip kılınması gerekmektedir."

G Q6N Wk9 W8 A Eigu Z