İstanbul Barosu Başkanlığınca, 30 Aralık 2022 gün ve 32059 sayılı Resmi Gazete'nin 2. Mükerrer sayısında yayımlanan ‘Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91)’nin mahkemeye erişim hakkını ihlal eden fahiş miktardaki yargı harçlarının ve aynı tarifede ‘Avukatlık Ruhsatnamesi’ için belirlenen 3.855,30 TL harcın iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Danıştay’da dava açıldı.

>> HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ