Prof. Dr. Canan Karatay, 2016'da katıldığı bir televizyon programında, beslenmenin önemi ve depresyonla beslenme arasındaki ilişkiye değinerek, daha sonra ilaç şirketlerinin ticari kaygılarla hareket ettiğini, antidepresanlarla mutlu olunamayacağını; ancak sağlıklı beslenme ile mutlu olunabileceğini ifade etti. Bunun üzerine İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, Karatay hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonunda Karatay'a 1325 lira para cezası verildi. Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu da bu kararı onadı. Karatay, kararın iptali talebiyle dava açtı. 19 Aralık 2019'da karar veren Ankara 13'üncü İdare Mahkemesi, davayı kesin olarak reddetti. Bunun üzerine Karatay, 29 Ocak 2020'de hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi ve Karatay'a 18 bin lira manevi tazminat ödenmesini hükmetti. Ayrıca, 446 lira harç ve 9 bin 900 lira vekalet ücretinden oluşan toplam 10 bin 346 liralık yargılama giderinin Karatay'a ödenmesine karar verildi. Söz konusu kararın, yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 13'üncü İdare Mahkemesi’ne gönderilmesi kararlaştırıldı.

AYM kararında, Anayasa'nın 26'ncı maddesine göre herkesin ifade özgürlüğünün bulunduğu, bunun ancak kanunda belirtilen şartlarda sınırlandırılabileceği ve Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının da ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığı belirtildi.

>> AYM KARARININ TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ