Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen yasanın 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.

AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini 6’ya karşı 8 oyla yani oy çokluğuyla reddetti.

AYM GEREKÇE İLE SINIR ÇİZECEK

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, düzenlemenin iptal istemi 6’ya karşı 8 üyenin oyuyla reddedildi. AYM’nin gerekçeli kararı daha sonra açıklanacak. Ancak; AYM’nin her ne kadar düzenlemenin iptal istemini reddetse de bir sınır çizdiği öğrenildi. Buna göre, AYM’nin gerekçeli kararında; suçun unsurlarına vurgu yapılacak. İsnat edilen suçun 5 unsurun tamamının birlikte gerçekleşmesi halinde ancak suç oluşabileceğine vurgu yapılacak. 5 unsurda herhangi birinin eksik olması halinde mahkemelerin mahkumiyet hükmü kuramayacağı vurgulanacak. Yani AYM yasaya bir yasal sınır çizerek, keyfi uygulamaların önüne geçilmesini sağlayacak.

İŞTE O MADDE

TCK'ye eklenen 217/A madde şöyle; "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."