AYM’den ara karar ilişkin yapılan açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle açtığı davada, davalı Partinin sözlü savunma için belirlenen toplantıya katılamayacağını bildirdiği 6/4/2023 tarihli dilekçesinde belirtilen hususlar yerinde görülmeyerek raportör tarafından davanın esası hakkında rapor düzenlenmek üzere yargılama sürecinin devamına 11/4/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir." denildi.

15 ÜYENİN 10'UNUN OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

Raportörün raporunun, Anayasa Mahkemesi heyetini bağlayıcılığı bulunmuyor.

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğu olan 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.