Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’ye ödenen hazine yardımına bloke konulması talep etmişti. Anayasa Mahkemesi bir kez daha bu talebi kabul etmedi.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebine ilişkin bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası süren Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili yeni bir başvuru yapmıştı. Siyasi Partiler Kanunu'na göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda Hazine yardımı üç katı olarak ödeniyordu.

Bu kapsamda; HDP’ye toplamda 600 milyon 343 bin TL Hazine yardımı ödendi. Ancak HDP, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne katılmadı. Bu durumu Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen cevapla kesinleştiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL Hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başsavcılık; söz konusu 400 milyon 228 bin TL’lik yardımının harcanan kısmının ise parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, Hazine'ye aktarılmasını istedi.

AYM: BU AŞAMADA KARAR VERİLMESİNE YER YOK

Başsavcılığın bu talebi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda ele alındı. Uzun süren müzakerelerin ardından Yüksek Mahkeme, talebe ilişkin bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi bir kez daha kabul edilmedi.

KAPATMA DAVASINDA SONA YAKLAŞILDI

Öte yandan, HDP’nin kapatılması talepli davada sona da yaklaşıldı. Anayasa Mahkemesi raportörünün, davanın esasına ilişkin raporunu hazırlamasının ardından Yüksek Mahkeme, kapatma talebine ilişkin nihai kararı vermek üzere toplanacak.

AYM DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP’nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. (Fevzi Çakır / HaberTürk)

---

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Siyasi Parti Mali Denetimi Kapsamında Yaptığı Başvuru Hakkında Verilen Karar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan Halkların Demokratik Partisine Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen Devlet yardımına tedbiren bloke konulmasına ve harcama yapılmış ise bu harcamayla birlikte söz konusu yardımın Partiden/harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesine karar verilmesi talebinin incelenmesi sonucunda;

1) Söz konusu talebin Halkların Demokratik Partisine karşı açılan kapatma davası ile ilgisinin bulunmadığı ve siyasi partilerin mali denetimi kapsamında yapıldığı,

2)  Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuda görev ve yetki veren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı,

3) Siyasi partilerin mali denetimine ilişkin usul ve esasların yer aldığı kanuni düzenlemelere göre ilgili yıl mali denetim süreci başlamadığından bu aşamada iddiaların Anayasa Mahkemesince incelenebilmesinin mümkün olmadığı,

4) Anayasa Mahkemesince yapılacak siyasi partilerin mali denetimi öncesinde partilerin belli bir gelirinin hukuka uygunluğu hususunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak ilgili idarelerce genel hükümlere göre işlem yapılabilmesine engel bulunmadığı ve bu işlemlere karşı yargı yollarının açık olduğu,

Anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA 19/6/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.