Başkan Arslan’a Özel Kalem Müdürü Orhan Yalınız ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Yakup Macit eşlik etti.

Başkan Arslan konferansta “Türkiye’de Bireysel Başvuruda Güncel Gelişmeler” başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında bireysel başvurunun Türkiye’de anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasında etkili bir hak arama yolu olduğunu belirten Başkan Arslan, bireysel başvuru sisteminin uygulanmaya başlamasıyla ülkemizin hukuki çehresinin kökten değiştiğini ifade etti.  Başkan Arslan, bireysel başvuru sistemi sayesinde Anayasa Mahkemesinin kökleşmiş ideolojik ya da devlet eksenli paradigmasını terk ettiğini ve bunun yerine hak eksenli hukuk paradigmasını benimsediğini dile getirdi.

Başkan Arslan konuşmasının devamında Anayasa Mahkemesinin hak eksenli yaklaşımı ile toplumun çeşitli kesimlerinin hukuki sorunlarını çözüme kavuşturan çok sayıda ihlal kararı verdiğini ifade ederek bireysel başvuru mekanizmasının Türkiye’deki hukuk sisteminin en büyük kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.