Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun,

Keşan, Küçükçekmece, Soma ve Tatvan İnfaz Hâkimliklerinin yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin 23.08.2023 tarihli ve 1230 sayılı kararı,

Tatvan Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin 23.08.2023 tarihli ve 1231 sayılı kararı,

Küçükçekmece İş Mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin 23.08.2023 tarihli ve 1232 sayılı kararı ekte ilan edilmiştir.

Mezkûr kararlar 25.08.2023 tarihli ve 32290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, yargı çevresine ilişkin bu kararların 01.09.2023 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

---

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi : 23.08.2023

Karar No : 1230

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu’nun 2. maddesi gereğince yeni kurulan Keşan, Küçükçekmece, Soma ve Tatvan İnfaz Hâkimliklerinin yargı çevresinin belirlenmesi teklifine ilişkin 14.06.2023 tarihli ve E-43807993-601.01-188/17335 sayılı yazısı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu’nun 2. maddesine göre ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz hâkimliklerinin yargı çevresinin, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın ağır ceza merkezlerinin infaz hâkimliklerine ilişkin yargı çevrelerinin;

Keşan İnfaz Hâkimliği yargı çevresinin Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

Küçükçekmece İnfaz Hâkimliği yargı çevresinin Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

Soma İnfaz Hâkimliği yargı çevresinin Soma Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi,

Tatvan İnfaz Hâkimliği yargı çevresinin Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi

olarak belirlenmesine,

İş bu kararın 01.09.2023 tarihinden itibaren uygulanmasına,

23.08.2023 tarihinde karar verildi.

---

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi : 23.08.2023

Karar No : 1231

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Tatvan Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması nedeniyle; Tatvan ilçesinin Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması ile Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Hizan ilçeleri olarak belirlenmesi teklifine ilişkin 21.06.2023 tarihli ve E-43807993-601.01-204/18376 sayılı yazısı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Tatvan ilçesinin Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Hizan ilçeleri olarak

belirlenmesine,

İş bu kararın 01.09.2023 tarihinden itibaren uygulanmasına,

23.08.2023 tarihinde karar verildi.

---

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi : 23.08.2023

Karar No : 1232

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Küçükçekmece İş Mahkemelerinin kurulması nedeniyle, Küçükçekmece İş Mahkemelerinin yargı çevresinin Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemeleri yargı çevresi (Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar) olarak belirlenmesi teklifine ilişkin 22.08.2023 tarihli ve E-43807993-601.01-235/25502 sayılı yazısı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Küçükçekmece İş Mahkemeleri yargı çevresinin Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemeleri yargı çevresi (Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar) olarak belirlenmesine,

İş bu kararın 01.09.2023 tarihinden itibaren uygulanmasına,

23.08.2023 tarihinde karar verildi.

----