Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/37)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/25)

MADDE 1- 19/11/2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37)’in 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

“(1) 2023 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünleri ise 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır. Destekleme, bu Tebliğin EK-1’inde yer alan Bitkisel Üretim Destekleme Birim Fiyatları tablosunun (10) numaralı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği bölümünde belirtilmiş birim fiyatlar üzerinden uygulanır. 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde birim destek fiyatları % 100 oranında artırılarak ödenir. Ayrıca, yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerinde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan yağlık ayçiçeği tohumunu kullanarak ekim yapan çiftçilere dekara 135 TL sertifikalı tohum kullanım desteği ödemesi yapılır.”

Yağlık Ayçiçeği (Bakanlıkça su kısıtı olduğunun tespit edildiği havzalarda)

0,4

MADDE 2- Aynı Tebliğin EK-2’sinin Destekleme Uygulama Takvimi başlıklı tablosunda yer alan Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yağlı Tohumlu Bitkiler

Fark Ödemesi Desteği

30/9/2022

2/5/2023

5 (Beş) Gün

Nisan 2023

Mayıs 2023

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.