Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31/05/2019 Tarihli ve 2019/166 Sayılı Kararı’na göre, şikayetçi olan şahsa, içerisinde yeğenine ait olan ad, soyad ve hizmet numarasının yer aldığı mesajın gönderildiği tespit edildi.

“RAKAM HATASIYLA YEĞENİNE GÖNDERDİK”

Mesajı gönderen avukat kurula verdiği cevapta, bu gönderimin personel hatasından kaynaklandığını ve başka bir aboneye ait giriş yapılırken rakam hatası sonucunda ilgili kişiye SMS gönderildiğini belirtti. Öte yandan, şikayetçi şahıs, yeğeninin telefon numarası ile kendisine ait telefon numarasının rakam yanlışlığı ile karıştırılmasının mümkün olmadığını belirterek gereğinin yapılmasını talep etti.

Kurul ise, şikayetçinin talebini haklı buldu. Kararda, şikayetçi şahsa ait telefon numarasının da hukuksuz şekilde veri işleme faaliyetine dahil edildiği belirtildi.

Veri sorumlusu avukat hakkında, “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 50 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

SÜREKLİ MESAJ GÖNDERMEK YASA DIŞI

İcra takibi için atılan kısa mesajlara ceza verilmesi yeni değil. Avukatlık bürolarının alacakların tahsili için telefon ve kısa mesaj yoluyla vatandaşı hacizle tehdit ettiği kısa mesajlara Reklam Kurulu'ndan ceza gelmişti. Geçen yıl, bir tüketicinin şikayeti üzerine bu şekilde kısa mesaj gönderen bir avukatlık bürosuna 31 bin 176 lira idari para cezası kesilmişti.

...

İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2019 Tarihli ve 2019/166 Sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi  : 31/05/2019
Karar No      : 2019/166
Konu Özeti  : İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kurul kararı

 

İlgili kişinin, şahsına ait telefon numaralarına gönderilen ve kendisine ait olmayan içerik barındıran kısa mesaj (SMS) nedeniyle veri sorumlusuna başvurduğu; veri sorumlusu tarafından verilen cevapta, bu gönderimin personel hatasından kaynaklandığı ve başka bir aboneye ait giriş yapılırken 1 rakam hatası sonucunda ilgili kişiye SMS gönderildiği tespit edilerek yanlışlığın derhal düzeltildiğinin belirtildiği; ancak, kendisine gönderilen SMS’te kişisel verileri yer alan kişinin yeğeni olduğunu ve yeğeninin telefon numarası ile kendisine ait telefon numarasının 1 rakam değişikliği / yanlışlığı ile karıştırılmasının mümkün olmadığını belirterek veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılmasını talep ettiği başvurusunun incelenmesi neticesinde,

Gerek bir şirketler grubuna borçlu olduğu belirtilen ve şikayetçinin yeğeni olduğu anlaşılan şahsa ait ad, soyad ve hizmet numarasının şikayetçiye ait hatta gönderilmesi, gerekse şikayetçiye ait telefon numarasının, Kanunda düzenlenen işleme şartlarından herhangi birine dayanmadan işlenmesi şeklindeki tek bir harekete bağlı iki farklı veri işleme faaliyeti sonucunda Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşılan veri sorumlusu avukat hakkında, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.