Boşanma davası nasıl açılır diye sorulduğunda en geçerli cevabı aile mahkemesi avukatları verebilir. Bu nedenle de boşanma davası süreci başlamadan önce avukatınızın yardımıyla boşanma dilekçesi hazırlamanız gerekecektir. Boşanma davası açmak için öncelikle dava dilekçesi hazırlanır. Dava dilekçesi, ilgili mahkemeye sunulan resmi başvuru belgesidir. Dilekçede, davanın gerekçeleri, talepler, tarafların kimlik bilgileri ve delillerin sunulması istenebilir. Hazırlanan dava dilekçesi, ilgili Aile Mahkemesi'ne veya çocukların yerleşim yeri mahkemesine sunulur. Dilekçenin aslı ve gerekli sayıda sureti mahkemeye teslim edilir. Dava dilekçesi mahkeme tarafından kabul edildikten sonra, davaya bir dava numarası verilir ve dava dosyası oluşturulur. Bu dosya, dava sürecinde sunulacak belgelerin ve yapılan işlemlerin kaydedildiği resmi bir kayıt haline gelir. Mahkeme, davanın taraflarının iddialarını incelemek için duruşma tarihleri belirleyebilir. Tarafların ve avukatlarının ifade vermeleri, delilleri sunmaları ve mahkemece belirlenen prosedürlere uymaları gerekebilir. Mahkeme, taraflar arasında uzlaşma sağlanması için arabuluculuk veya uzlaşma girişimlerinde bulunabilir. Bu süreçte, taraflar arasında anlaşma sağlanabilir ve boşanma protokolü oluşturulabilir. Mahkeme, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kararını verir. Karar, taraflara tebliğ edilir ve hüküm kesinleştikten sonra yürürlüğe girer.

Boşanma Davası İçin Hangi Mahkemeye Başvurulur?

Boşanma davası için başvurulacak mahkeme, Aile Mahkemesi'dir. Aile Mahkemesi , aile hukukuyla ilgili davaları, boşanma davalarını, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konuları ele alan mahkemelerdir. Boşanma davası sürecinde bir avukattan profesyonel hukuki danışmanlık almanız da önerilir. Aile hukuku avukatı sizin haklarınızı korumanıza, süreci yönetmenize ve gereken belgeleri hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen tarafların anlaşarak boşanma sürecini yürütmeyi tercih ettiği bir durumdur. Anlaşmalı boşanma genellikle daha hızlı ve daha az maliyetli bir seçenek olarak kabul edilir.

Çekişmeli boşanma, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen taraflar arasında anlaşmazlıkların olduğu ve boşanma konusunda anlaşmaya varılamadığı bir durumdur. Çekişmeli boşanma tarafları; boşanma nedenleri, çocukların velayeti, maddi destek (nafaka), mal paylaşımı ve diğer ilişkili konular konusunda anlaşamazlar ve mahkemeden karar vermesini talep ederler.

Boşanma davasının gerekçeleri nelerdir?

Eşlerden birinin evlilik birliğini sürdürdüğü süre içinde, kusurlu bir şekilde cinsel ilişkide bulunması zina olarak kabul edilir.

Eşlerden birinin diğerine yönelik olarak hayatına kast teşebbüsünde bulunması.

Eşlerden birinin evlilik birliğini sarsacak derecede kötü davranışlarda bulunması, suç işlemesi veya ağır bir şekilde haysiyet ve onuru rencide edici hareketlerde bulunması.

Eşlerden birinin, evlilik birliğini terk etmesi ve bu terkin devamlılık arz etmesi.

Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması ve bu hastalığın evlilik birliğinin devamını engelleyecek düzeyde olması.

Eşlerden birinin saplantılı bir düşkünlük nedeniyle evlilik birliğini sürdürememesi.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, evlilik birliğini resmi olarak sona erdirmek için mahkemeye başvurulan hukuki bir süreçtir. Evlilikteki taraflar, çeşitli nedenlerle ilişkilerini sonlandırmaya karar verirler ve boşanma davası ile mahkemeden boşanma kararı alırlar. Boşanma davası tarafların evlilik birliğini sona erdirmek istedikleri durumlarda başvurdukları yasal bir süreçtir. Davada, tarafların haklarının korunması ve adil bir sonuca ulaşılması amaçlanır. Boşanma davası süreci ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir, bu nedenle yerel yasalara ve uygulamalara danışmanız önemlidir. Bir avukat, size bu süreçte rehberlik ederek doğru adımları atmanıza yardımcı olacaktır.

Boşanma Davası İçin Kanun

Boşanma davası 4721 sayılı TMK’un II. Bölümünde düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu Madde 166: Zina nedeniyle boşanma davası açma hakkını düzenler. Maddeye göre, eşlerden birinin zina yapması, diğer eşe boşanma davası açma hakkı verir.

Türk Medeni Kanunu Madde 161: Hayata kast veya işkence nedeniyle boşanma davası açma hakkını düzenler. Eşlerden birinin diğerine hayata kast teşebbüsünde bulunması veya ağır bir şekilde işkence yapması, diğer eşe boşanma davası açma hakkı tanır.

Türk Medeni Kanunu Madde 164: Eşlerden birinin diğerine karşı haysiyet ve onuru rencide edici davranışlarda bulunması nedeniyle boşanma davası açma hakkını düzenler.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 166/2: Eşlerden birinin diğer eşin aile birliğini sarsacak derecede kötü davranışlarda bulunması nedeniyle boşanma davası açma hakkını düzenler.

Türk Medeni Kanunu Madde 166/3: Eşlerden birinin diğer eşin ahlak kurallarına aykırı bir şekilde hayat sürdürmesi veya akıl hastalığına yakalanması nedeniyle boşanma davası açma hakkını düzenler.

Türk Medeni Kanunu Madde 166/4: Eşlerden birinin diğer eşin saplantılı bir düşkünlük nedeniyle evlilik birliğini sürdürememesi durumunda boşanma davası açma hakkını düzenler.

Av. Ahmet Hilmi DURAK