İlk oturumu 5 Haziran 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitimin yüz yüze yapılan ikinci oturumu TBB Başkan Yardımcısı, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Koordinatörü Av. Gürkan Altun ve ICJ Hukuk Danışmanı Av. Dr. Kerem Altıparmak’ın konuşmalarıyla açıldı.

Altun konuşmasında, gelişme çabası gösteren Uluslararası Çevre Hukuku kapsamındaki eğitim çalışmalarının küresel iklim krizini yaşadığımız bu günlerde daha da önem kazandığına dikkat çekerek, “Hukukun artık önemli bir başlığı haline dönüşen Çevre Hakkının savunulmasında ulusal hukuk bakımından ne kadar zorluk çekildiğini yıllardır süren Bursa’daki Cargill mücadelesiyle sınadık, hala da sınıyoruz” dedi.

Eğitim başlıklarını hatırlatan Altun, “Ulusal mahkeme kararlarının ve hatta Komisyon üyemiz Can Atalay’ın da maruz kaldığı Anayasanın uygulanmamasının pratik haline geldiği ülkemizde, buradaki bir araya gelişimizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerin, sağlıklı çevrede yaşama hakkı aleyhine, var olan ve yetersiz kalan mevzuatın değiştirilmesi, olumsuz yorumu ve uygulanmasına gebe olduğunu fark etmekteyiz. Bu anlamda uluslararası mekanizmaların kullanımı daha da önem kazanacaktır. Bu yolları öğrenmenin, kullanımını artırmanın, deneyim paylaşımının sağlanmasına TBB olarak destek olmaktan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

ICJ Hukuk Danışmanı Kerem Altıparmak IJC ve İHOP tarafından yapılan ortak çalışmalarda adalete erişim sorununa odaklandıklarına dikkat çekerek, “Bu çalışmalar çerçevesinde, çevre hukukuna ilişkin davalardaki insan hakları ihlallerinin insan hakları mekanizmalarına taşınması konusunda temel bir sorunun varlığı dikkat çekmiştir. Bir yandan insan hakları mekanizmalarında çevre temelli hak ihlali iddiaları giderek daha çok dile getirilmeye başlanmış ve bu hem BM mekanizmaları hem de AİHM kararlarında çevreyle ilgili içtihadın genişlemesine yol açmıştır” dedi.

“Halen sağlıklı çevrede yaşama hakkı genel insan hakları sözleşmelerinde müstakil bir hak olarak tanınmadığı için bu hakkın ihlaline ilişkin iddiaların başka hak tipleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir” diyen Altıparmak, Türkiye’de çevre hukuku çalışan avukatlarla insan hakları alanında çalışan ulusal ve uluslararası örgütlerin buluşmasının önemine dikkat çekti. Altıparmak, “Türkiye Barolar Birliği Çevre Hukuku Komisyonu, ülkenin çeşitli bölgelerinde çevre davalarını takip eden avukat üyeleriyle, Türkiye’de çevre hukukuna ilişkin sorunların sistemli takipçisi olan alanın en önemli hukuk aktörlerinden biridir” dedi.

Eğitimin 5 Haziran’da yapılan ve açılışı TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Dönem Sözcüsü Av. Eralp Atabek ile İHOP Genel Koordinatörü Feray Salman tarafından ilk oturumunda Natalia Kobylarz ve Feray Slman tarafından “Uluslararası Çevre Hukuku ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

10 Haziran 2023 tarihli ikinci oturumda eğitimin karar inceleme ve tartışma bölümleri Av. Gizem Koç, Av. Deniz Bayram ve Kerem Altıparmak tarafından yapılan sunumlarla ele alındı.

Eğitim yarın (11 Haziran 2023) yapılacak üçüncü oturumda, Kerem Altıparmak ve Av. Deniz Bayram’ın yönetiminde yapılacak tartışmayla sona erecek.

Üç günlük eğitime TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonundan; Av. Berna Babaoğlu Ulutaş, Av. Eralp Atabek, Av. Şehrazat Mercan, Av. Aysun Koçoğlu, Av. Tuncay Koç, Av. Erol Çiçek, Av. Cevahir Kılıç, Av. Kadir Kırmacı, Av. Hebun Baygın, Av. Hasan Ozan Orpak, Av. Bedrettin Kalın, Av. Yılmaz Karaaslan, Av. Elif Yar, Av. Emre Baturay Altınok, Av. Nur Hilal Gündüz, Av. Onur Boyacı, Av. Sümeyye Yıldızlı, Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu, Av. Süleyman Çetin ve Av. Yasemin Tekeli Ayrancı katılım sağladı.