Çevre kirliliğinin önlenmesi adına alınacak tedbirleri içeren kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2018’den itibaren market poşetleri için tüketicilerden en az 25 kuruş ücret alınacak.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2018 tarihli birleşiminde kabul edilen kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi tedbirler alınacak.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 Türk lirası, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2 bin 500, taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine bin 250, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5 bin, yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara, belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.

Geri kazanım katılım payı

İthalatçılardan yurt içinde piyasaya sürülen plastik poşet ve ambalajlar için 15 kuruş, lastik, akümülatör, pil, elektrikli ve elektronik eşyalar için belirlenen fiyatlarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecek. Fiyatların belirlendiği listede yer alan tutarlar, takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Bu şekilde hesaplanan tutarların yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacak. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olacak.

1 Ocak 2018’den itibaren zorunlu olacak

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren işletmelere zorunlu tutacak. Bu doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlü tutulacak. Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Poşet fiyatı en az 25 kuruş olacak

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenerek ve her yıl için güncellenecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) görev ve yetkileri arasına, “otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak”, “otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak” ve “karayollarına yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı levhalar koymak” ekleniyor.