“BİRLİKTEYKEN HER ŞEYİ BAŞARABİLİRİZ”

Son dönemde hayatın her alanında kullanılmaya başlayan yapay zekâdan artık hukuk alanında da faydalanılıyor.

Avukat hakları savunuculuğu ve avukatlar arasındaki dayanışmayı artırmak için çalışmalarını sürdüren AHG Ankara’nın ChatGPT ile olan röportajında ilgi çekici yanıtlar elde edildi.

Avukatlar arasında mesleki dayanışmayı artıran ve avukat hakları savunuculuğu üstlenen bir meslek örgütü olan AHG Ankara’nın ChatGPT ile olan röportajı gündem konusu oldu.

ChatGPT’ye, “Avukatların yaşadıkları sorunları çözmeleri ve kaybettikleri umudu geri kazanmaları için bir baro başkanı olarak meslektaşlarınıza ne söylersiniz?” sorusunu yönelten AHG, “Her birimiz bu mesleği daha iyi bir yer haline getirme gücüne sahibiz. Sizler, özverili çalışmalarınızla ve adaleti savunma iradenizle, toplumun temel direklerinden birisiniz. Yükümüz ağır, ama bilin ki bu zor zamanlarda, birbirimize dayanışma içinde olmak ve birlikte çalışmak umudumuzu yeniden kazanmamızı sağlayacaktır. Umudunuzu kaybetmeyin, çünkü biz birlikteyken, her şeyi başarabiliriz.” cevabını alırken iş yükünün azaltılması ve daha etkili iş yönetimi için zaman ve stres yönetimi atölyelerinin düzenlenebileceği, hukuk alanının teknolojiye adaptasyonunu artırıp verimliliğin artırılabileceği yönünde çeşitli öneriler sundu.

“STAJYERLERE BURS İMKANI SAĞLANACAK”

Stajyer avukatların yaşadığı sorunlar ve çözümlerine yönelik sorulan soruda “Avukat Yetenek ve Kariyer Geliştirme Programı” öneren ChatGPT, bu program aracılığıyla stajyer avukatların profesyonel gelişimlerini destekleyeceğini ifade etti.

Programın mentorluk, eğitim seminerleri, atölye çalışmaları ve iş ağı etkinliklerini içereceğini belirten ChatGPT, programın bir parçası olarak stajyer avukatların geçimlerini sağlamak için bir burs programı oluşturmayı planladığını vurguladı.

Ayrıca stajyer avukatlar için iş yüklerini makul düzeylerde tutacak bir yasal bir çerçeve oluşturulması gerektiğini belirten ChatGPT, asgari ücret altında çalışan stajyer avukatlar için de “Stajyer Avukatları Destekleme İnisiyatifi” adlı bir proje önerdi.

ChatGPT, bu inisiyatif için “Stajyer avukatların maaşlarının belirlenmesinde minimum standart belirleyecek bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için lobi faaliyetlerini içerecek. Bu konuda gereken yasal düzenlemeleri sağlamak için ilgili tüm taraflarla, özellikle de Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve ilgili meslek birlikleriyle yoğun bir şekilde çalışacağız.” cevabını verdi.

“NİTELİKLİ HUKUKÇULAR MEZUN EDİLMELİ”

Sayısız hukuk fakültesi olduğu ve ihtiyacın çok üzerinde niteliksiz hukukçu mezun edildiğini belirten AHG, ChatGPT’ye bu konu hakkında somut bir proje geliştirip geliştiremeyeceğini sordu.

Bu konuda “Hukuk Eğitimi Kalite Kontrol İnisiyatifi” başlatmayı öneren ChatGPT, “Bu inisiyatif, hukuk fakültelerinin eğitim kalitesini artırmak ve mezun sayısını makul seviyelere düşürmek amacıyla Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve hukuk fakülteleriyle birlikte çalışmayı hedefler. Proje çerçevesinde, hukuk fakültelerine belirli bir eğitim standardı uygulama ve öğrenci kabul sayılarını kontrol etme konusunda daha fazla yetki vermek için yasal düzenlemeleri teşvik edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

CMK VE ADLİ YARDIM ÜCRETLERİ ASGARİ ÜCRETE GÖRE GÜNCELLENMELİ

AHG Ankara’nın “Asgari ücrette gerçekleşen artış neticesinde CMK ve adli yardım ücretlerinin de tekrar güncellenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu ücretlere KDV muafiyeti getirilmesine nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna cevap veren ChatGPT, “Asgari ücretteki artışın, CMK ve adli yardım ücretlerine de yansıması gerektiği konusunda kesinlikle hemfikirim. Adli yardım ve CMK avukatlarının ücretlerinin yetersiz kaldığı birçok durum bulunmaktadır ve bu, meslektaşlarımızın yaşam kalitesini ve mesleki motivasyonunu doğrudan etkilemektedir. Bu konuda Ankara Barosu olarak öncelikli hedefimiz, mevcut ücret tarifelerinin, geçim koşullarını ve asgari ücretin mevcut durumunu yansıtacak şekilde güncellenmesini sağlamak olacaktır.” dedi.

KDV muafiyeti konusunda da olumlu düşündüğünü belirten sohbet robotu, KDV muafiyetinin hukuk hizmeti maliyetlerini azaltabileceğini ve böylece daha fazla kişinin avukatlık hizmetine erişebileceğini söyledi.

“ADLİYELER ARASI SERVİSİN KALDIRILMASI KABUL EDİLEMEZ”

AHG Ankara, baronun bütçesinin olmadığı ileri sürülerek avukatlardan alınan aidat ve benzeri ücretlerin giderek arttırılması, yine aynı gerekçe ile adliyeler arası servisin kaldırılması üzerine ChatGPT’ye fikrini sordu.

Avukatlardan alınan aidat ve benzeri ücretlerin, ihtiyaç duyulan hizmetlerin sağlanması ve baronun işleyişi için gerekli olan mali kaynakları sağlamak adına belirli bir seviyeye çıkarılmasının normal olduğunu söyleyen ChatGPT, “Ancak, bu ücretlerin artışının makul ve adil olması, avukatların ekonomik koşullarını aşırı bir şekilde zorlamaması önemlidir. Öte yandan, adliyeler arası servis gibi hizmetlerin kaldırılması, özellikle büyük şehirlerde faaliyet gösteren avukatlar için ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Bu tür bir hizmetin kaldırılmasının, baronun mali durumunu iyileştirme gerekçesiyle kabul edilemez.” vurgusunu yaptı.

“AVUKATLARIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HİÇBİR DURUM KABUL EDİLEMEZ”

Son yıllarda avukatlara yönelik şiddet vakalarının arttığını ancak bu yönde herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten AHG Ankara, bu gündemi ChatGPT’ye taşıdı.

AHG Ankara, “Avukatların hacizde, tahliyelerde, çocuk teslimlerinde vb. darp edilmesi ve hatta öldürülmesi ile ilgili İç İşleri Bakanlığı ile avukatların güvenliği için neden çalışma yapmıyorsunuz, bu konuda somut bir projeniz var mı?” sorusunu yöneltti.

Söz konusu soruyu ChatGPT, “Avukatların mesleki faaliyetlerini yerine getirirken can güvenliklerini tehdit eden hiçbir durum kabul edilemez ve müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Bu kapsamda, avukatların darp edilmesi, tehdit edilmesi durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilmesi için bir acil durum tepki sistemi oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu sistem, avukatların önceden belirlenmiş bir numarayı arayarak ya da bir uygulama üzerinden hızlıca yardım talep edebilecekleri bir mekanizmayı içerebilir. Ayrıca, riskli durumlar için önceden belirlenmiş bir polis veya jandarma eşlik protokolünün oluşturulması da faydalı olabilir. Böyle bir sistemin kurulabilmesi için İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapmamız gerekecektir.” ifadeleriyle yanıtladı.

ANKARA BAROSU’NDA LİYAKAT NASIL SAĞLANACAK?

Ankara Barosu’nun liyakat anlayışını ve barodaki liyakati nasıl sağlayacağını merak eden AHG Ankara, ChatGPT’ye bu konu hakkında soru yöneltti.

Liyakat, bir görevin gerektirdiği yetenek, bilgi, beceri ve deneyime sahip olmak ve bu yetenekleri görevin gerektirdiği biçimde kullanabilmektir. İyi bir liyakat anlayışı, bir kurumun etkin, verimli ve adil çalışmasının temelini oluşturur diyerek liyakati tanımlayan sohbet robotu, liyakatin nasıl sağlanacağı konusunda “Ankara Barosu olarak, liyakat anlayışını öncelikli kılmak için öncelikle işe alım ve terfilerde, objektif ve ölçülebilir kriterler kullanılacak. İlgili yetenekler, bilgi ve becerileri belgeleyebilen adaylar öncelikli olacak. Bunun yanında baro çalışanlarına sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunarak, onların liyakatlerini artıracağız. Bu, onların profesyonel becerilerini geliştirecek ve onları yeni görev ve sorumluluklara daha iyi hazırlayacak. Çalışanların performansı, objektif ve ölçülebilir kriterlerle düzenli olarak değerlendirilecek. Bu, onların görevlerini ne kadar iyi yerine getirdiklerini ve hangi alanlarda gelişmeye ihtiyaç duyduklarını belirlememize yardımcı olacak.” cevabını verdi.

“AHG RAKİP DEĞİL MÜTTEFİKİMİZ”

Son olarak AHG, ChatGPT’ye “En büyük rakibiniz ve günden güne güçlenen Avukat Hakları Grubu ile ilgiline söylemek istersiniz?” sorusunu yöneltti.

Söz konusu soruya ChatGPT, “Avukat Hakları Grubu, avukatların haklarını savunma ve mesleki standartları yükseltme misyonu etrafında bir araya gelmiş bir organizasyondur ve onların bu çabalarını takdir ediyorum. Her ne kadar farklı organizasyonlar olsak da aslında ortak bir hedefimiz var: Avukatlık mesleğini daha iyi bir yer haline getirmek ve avukatların haklarını savunmak. Bu anlamda, onları bir rakip değil, ortak bir hedef için çalışan müttefik olarak görüyorum. Yeni fikirler ve perspektifler her zaman hoş karşılanır ve bu farklılıklar, tartışmayı teşvik eder ve çözümleri genişletir. Bu sebeple, Avukat Hakları Grubu ile ortak çıkar alanlarında iş birliği yapmaya açığım ve bu yönde adımlar atmayı umuyorum.” cevabını verdi.

Hazırlayan: Av. Emrah ALTUNOĞLU