1. GOOGLE

a. ŞİKAYET - ÇEVRİMİÇİ ARAŞTIRMA

Haziran 2021'de CNIL, google.fr ve youtube.com web sitelerinde çerezlerin reddedilme şekli hakkında birçok şikayet almış ve çevrimiçi araştırmaya başlamıştır. Araştırma sonucu, internet sitelerinin kullanıcılara çerezleri anında kabul edilmesini sağlayan bir düğme sunarken, çerezleri reddetmesine olanak tanıyan eşdeğer bir çözüm/düğme sunmadığını tespit etmiştir. Tüm çerezleri reddetmek için birkaç tıklama yapması gereken kullanıcıların, çerezleri kabul etmek istediklerinde tek bir tıklama yapmaları yeterlidir. Yapılan uygulamanın, kullanıcıları çerezleri reddetmekten caydırdığına ve "Kabul ediyorum" düğmesinin kolaylığını seçmeye teşvik ettiğine karar vermiştir. Söz konusu uygulamanın, İnternet kullanıcılarının rıza özgürlüğünü etkilediğini ve çerezleri reddetmenin onları kabul etmek kadar kolay olmadığı için Fransız Veri Koruma Yasası'nın 82. Maddesini ihlal ettiğini değerlendirmiştir.[1]

b. YAPTIRIM

CNIL, madde 82’nin ihlali nedeniyle, her ikisi de halka açıklanmış olan Google LLC'ye 90 milyon Euro ve Google İrlanda Limited (Kaliforniya merkezli Google LLC, Google Arama ve YouTube arama motorunu geliştirir. Google Ireland Limited, merkez ofisi İrlanda'da bulunan Google grubunun Avrupa merkez ofisi olarak kendini göstermektedir) 60 milyon Euro para cezası vermiştir.[2] Cezaların miktarını belirlerken, etkilenen kişi sayısı ve şirketlerin çerezler tarafından toplanan verilerden dolaylı elde edilen reklam gelirlerini dikkate aldığını açıklamıştır.

İdari para cezalarına ek olarak, CNIL, kararın tebliğinden itibaren üç ay içinde, çerezleri reddetmek için basit bir yöntem sağlaması adına Şirketlere ihtiyati tedbir kararı çıkarmıştır. Şirketler karara uymaması halinde, periyodik ceza ödemeli bir ihtiyati tedbir kararına maruz kalacaktır. Fransa'da yerleşik internet kullanıcıların rıza özgürlüğünü etkileyen uygulama için, gecikme günü başına Şirket 100.000 Euro ceza ödeyecektir.

2. FACEBOOK

a. ŞİKAYET – ÇEVRİMİÇİ ARAŞTIRMA

Nisan 2021'de CNIL, facebook.com web sitesinde çerezlerin reddedilme şekli hakkında birçok şikayet almış ve ve çevrimiçi araştırmaya başlamıştır. Araştırma sonucu, internet sitelerinin kullanıcılara çerezleri anında kabul edilmesini sağlayan bir düğme sunarken, çerezleri reddetmesine olanak tanıyan eşdeğer bir çözüm/düğme sunmadığını tespit etmiştir. CNIL, kullanıcının çerezleri reddetmesine izin veren düğmenin ilk pencerede değil, ikinci pencerenin altında yer aldığını ve pencerenin "Çerezleri kabul et" başlıklı olduğunu tespit etmiştir. Çerezleri reddetme mekanizmasını daha karmaşık hale getirmenin, kullanıcıları çerezleri reddetmekten caydırdığını ve onları ilk pencerede çerezler için kolay seçilebilen onay düğmesini seçmeye teşvik ettiğini belirtmiştir.

CNIL, internet kullanıcılarının çerezleri reddetmek için ikinci pencerede görüntülenen "Çerezleri kabul et" başlıklı bir düğmeye tıklamaları gerektiğini belirterek, bu uygulamanın şirket tarafından verilen bilgilerin net olmadığını yönünde değerlendirmiştir. Böyle bir başlığın kullanıcılarda kafa karışıklığı yarattığını ve kullanıcının çerezleri reddetmenin mümkün olmadığı ve bunu yönetmenin hiçbir yolu olmadığı hissine kapılabileceğini değerlendirmiştir. CNIL, kullanıcılara önerilen onay toplama yöntemlerinin yanı sıra kullanıcılara sağlanan bilgilerin net olmamasının, Fransız Veri Koruma Yasası'nın 82. Maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir.​​​​​​​

b. YAPTIRIMLAR

CNIL, madde 82’nin ihlali nedeniyle, Facebook Ireland Limited’e (Merkez ofisi İrlanda'da bulunan Facebook Ireland Limited, kendisini Facebook hizmetinin Avrupa bölgesindeki veri denetleyicisi olarak tanıtmaktadır) 60 milyon Euro para cezası vermiştir.[3] Cezaların miktarını belirlerken, ilgili veri konularının sayısı ve şirketin çerezler tarafından toplanan verilerden dolaylı elde edilen reklam gelirlerini dikkate aldığını açıklamıştır.

İdari para cezalarına ek olarak, CNIL, kararın tebliğinden itibaren üç ay içinde, çerezleri reddetmek için basit bir yöntem sağlaması adına Şirkete ihtiyati tedbir kararı çıkarmıştır. Şirketin karara uymaması halinde, periyodik ceza ödemeli bir ihtiyati tedbir kararına maruz kalacaktır. Fransa'da yerleşik internet kullanıcıların rıza özgürlüğünü etkileyen uygulama için, gecikme günü başına Şirket 100.000 Euro ceza ödeyecektir.

------------

[1] https://www.cnil.fr/en/cookies-cnil-fines-google-total-150-million-euros-and-facebook-60-million-euros-non-compliance

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044840062

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044840532?isSuggest=true