Sempozyumun açış konuşmalarını TBB Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir ile TÜBAKKOM Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hicran Kandemir Yaptı.

Demir konuşmasında, Cumhuriyetin kazanımlarının korunacağını ve ikinci yüzyılda daha da ileriye taşınacağını söyledi ve şöyle devam etti:

“Yüzyıl önce, yani cumhuriyetin kuruluşundan önce nüfus sayımlarında dahi sayılmayan, kuruluşla birlikte kadın okuma yazma oranı binde 2 olan bir toplumsal yapıyı, Cumhuriyet kadına verdiği değer ile bambaşka bir noktaya getirmiştir. Nüfus sayımlarında sayılmayan kadına seçme ve seçilme hakkını bütün dünyada ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Cumhuriyetimizin birinci Yüzyılındaki kazanımlarımızı konuşup, kazanımlarımızı koruyacağız ama cumhuriyetin ikinci yüzyılında özellikle kadınların toplumsal ve sosyal yaşamdaki etkin ve aktif rolüyle, erkeklerle eşit olmaktan öte erkeklerden daha fazla aktif ve etkin olmaları sayesinde, cumhuriyetin ikinci yüzyılını hukuk devleti, demokrasi, evrensel insan hakları ve özgürlükler ile taçlandırıp, demokratik toplum bilinci ile güvence altına alacağız. Ve bunu tabi ki özellikle kadınların toplumsal yaşamdaki mücadelelerinin varlığı ve etkinliği ile sağlayacağız.”
Kandemir ise sözlerine “Olmasalardı olmazdık” diyerek başladı ve şöyle sürdürdü:

“Türk kadını vatanın kurtuluş, Cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde başından sonuna kadar var olmuştur. Bugün bu kuruluş destanını yazanlar sayesinde bayrağı devralan, Cumhuriyetimizin bağımsız laik hukuk devleti olarak sonsuza dek var olması azmi ve kararlılığındaki cumhuriyet kadınlarımızın hepimize umut vaat eden deneyimlerine şahit olacağız. Rehber olması dileğiyle hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.”

Açış konuşmalarının ardından TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı’nın başkanlığını yaptığı birinci oturumda, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Kadın Güreşinde İlk Avrupa-Dünya Şampiyonu ve Tokyo Olimpiyatları Üçüncüsü Yasemin Adar ve Akbelen Savunucusu Nejla Işık sunumlarını gerçekleştirdi.

TÜBAKKOM Yürütme Kurulu Üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot başkanlığındaki ikinci oturumda da Akademisyen Prof. Dr. Gülriz Uygur, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü Sibel Ayhan Bayer ve Yönetmen Deniz Şengenç sunumlarını yaptılar.