Hazine ve Maliye Bakanlığından:

CUMHURİYETİN 100. YILI ANISINA 5 TL DEĞERİNDEKİ MADENİ HATIRA PARALARIN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı olmak kaydıyla Bakanlığımıza bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce aşağıda özellikleri belirtilen 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar basılmış ve tedavüle verilmiştir.

ALAŞIMI                         : Halka: 64 Cu – 4 Ni – 32 Zn

                                             Göbek: 64 Cu – 9 Ni – 27 Zn

ÇAPI                                 : 28,15 mm

KALINLIĞI                     : 1,70 mm

AĞIRLIĞI                        : 8,25 gr

KENAR ÖZELLİĞİ        : Düz tırtıllı

ÖN YÜZ DESENİ           : Dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alır. Ortada; Türkiye yüzyılı logosu yer alır. Bunun solunda “5” rakamı, altta “TÜRK LİRASI” yazısı ve yazının altında “2023” yer alır.

ARKA YÜZ DESENİ     : Atatürk rölyefi, altta; Cumhuriyet’in yüzüncü yılı logosu, çevrede: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ” yazısı yer alır.

Bu Tebliğ 29/10/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.