Kendimce alınması gereken önlemler şunlardır:

1. 20 yaşına girmiş özel ya da kamu binalarının depreme dayanıklılık testleri çok acil bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri aracılığıyla yaptırılmaya başlanmalıdır. Bu iş o kadar önemlidir ki belediyelere bırakılmayacak kadar önem arz etmektedir.

2. Belediye Başkanları bir sonraki seçimleri kaybedeceklerini bilseler dahi ruhsatları olmayan binalara asla ilave katlara izin vermemelidir.

3. Konutların oturum iskânlarının verilme işlemlerinin belediyelerden alınarak sigorta şirketlerine verilmesinin önü açılabilmesi için bir çalışma yapılmalı. Bunun şu faydası olacaktır: İşin içine ekonomik riskler girecek olması nedeniyle denetimler daha sağlıklı yapılmış olacaktır. Belediyelerse sadece inşaat ruhsatlarını vermeli. Böylelikle sistem kendi içindeki denetimini daha verimli yapmış olacaktır.

4. Binaların altında market kafe, lokanta, poliklinik, kahvehane ve benzeri ticarethane açılacağında işyeri açma ruhsatı verilirken binanın sağlam olduğuna dair ekspertiz raporu istenmelidir.

5. Kullanımda olan konutlar apartman ya da sitelerde bireysel konut sigortası yerine toptan sigorta yaptırılmalı. Sigorta yapacak olan şirket sigortalama işlemi yapmadan önce binaların sağlam olup olmadığı yönünde ekspertiz raporu hazırlatarak tüm kat maliklerine göndermeli, sonrasında ise sigorta yapmalıdır. Konut kredisi kullandıracak olan bankalar da fiyat ekspertizinin yanı sıra satışı yapılacak konutun sağlamlığı yönünde ilgili kurumlardan sağlamdır raporu istemelidir. Böylece sistem kendi içinde kendini denetleyerek vatandaş da satın almış olduğu konutunda güvenle oturma imkânına kavuşmuş olacaktır.

6. Yapılacak ya da yapılmış olan binalarda özellikle dikkat edilmesi gereken binanın statik projesinde belirtilmiş ağırlık taşımanın üzerine ilave ağırlıklar yüklenmemelidir. Örneklemek gerekirse; a- Güneş enerjisiyle çalışan su tankları özellikle Akdeniz’de ve Ege’de çok binanın üzerinde görmek mümkün. b- Projede çatı yoksa ilave bir çatı yapılmamalı. c- Balkonlara taşıyacağı ağırlıktan çok fazla ağırlık konmamalı. d- Daire içerisinde bir tadilat yapılacaksa bunu ilgili belediyeye site yönetimine ya da apartman yöneticisine bildirilmesi yönünde cezai müeyyideleri içinde barındıracak yasal düzenlemeler çıkarılmalıdır.

7. İnşaatların yapımı için yetkili makamlarca verilmiş olan inşaat ruhsatlarında belirlenmiş süreler içerisinde inşaatlar bitirilmemiş ise yeni süreler ve izinleri verilmemelidir. Bunun sakıncaları nelerdir diye anlatmak gerekirse, devam edecek olan katlar için bırakılmış kolon filiz demirleri bir kaç yıl beklemesi halinde hava şartlarının getirdiği olumsuzluklarla taşıyıcılığını yani özelliğini yitirmiş olacaktır.

8. Apartmanların bodrum katlarında kontrolsüz projeye aykırı su kuyuları ya da sitelerin içerisinde bahçe sulaması için yapılmış su kuyuları derhal kapattırılmalı, bu kuyulardan her gün su pompaları ile çekilen sular sonucu apartmanların altlarında oyuklar oluşmaktadır. Bunun büyük bir tehlikenin habercisi olduğunu bilmeliyiz.

Yukarıda özetlediğim başlıklara öncelikle sorumluluk makamlarındaki yöneticiler akabinde biz vatandaşlar olarak uyum sağladığımız takdirde oluşacak depremlerdeki can kayıplarının binalardan kaynaklı olmadığını tüm toplum olarak görmüş olacağız. Bu tedbirlere rağmen ölüm olacaksa da ancak buna kader diyebiliriz. 

Av. Büşra KOÇ