- Doktor muayenehaneleri

- Tıp merkezleri

- Diş hekimi klinikleri

- Özel Sağlık Kabinleri

- Hastaneler

- Rehabilitasyon merkezleri

Gibi, sağlık alanında çalışan tüm meslek mensuplarının ve kuruluşların, reklam yapması yasaktır.

Bu kuruluşlar belli başlı hususlarda ve belli periyotlarda ilanlar vererek, yalnızca bilgilendirme yapabilir. Ticari reklam niteliği taşıyan uygulamalar, hiçbir şekilde gerçekleştirilemez.

Reklam Neden Yasak?

Sağlık alanında reklam yasağının hukuki dayanağı, sağlık hizmetlerinin seçimlik bir hizmet türü olmayıp temel insani gereksinimler içerisinde yer alması ve bir insan hakkı olmasına dayandırılır. Ayrıca sağlık hizmetleri, genel protokollere bağlıdır ve ülkenin her yerinde aynı şekilde arz edilir. Her ne kadar donatı ve hekim deneyimi gibi unsurlar değişkenlik gösteriyor olsa da verilecek sağlı hizmetinin, birinin diğerinden üstün olduğu kabul edilmez. Reklamların doğası gereği, bir mal veya hizmeti öne çıkarmak için yapılıyor olması, bu temel ilkeleri ihlal edeceğinden, sağlık sektöründe reklam yasağı uygulanır.

İnternet Reklamları Yasak mı?

İnternet reklamları, yapıldığı platform fark etmeksizin sağlık hizmetine davet ediyor ise yasaktır. İlan ve bildirim sınırları içerisinde kalan yayınların yapılmasına engel yoktur. Ancak bir hastalığın tedavisine davet veya bir hastanenin tercih edilmesi için ikna etmeye yönelik bir yayın, mutlak suretle reklam sayılır. Bu tür yayınların yapılması yasaktır.

Web Sitesi Reklam Yasağına Girer mi?

Web siteleri, birer katalog veya kartvizit gibi düşünülebilir. Kurallar dahilinde içeriği geliştirilen web sitelerinin yasak olması durumundan söz edilemez. Ancak sitelerin içerikleri geliştirilirken, üstünlük ifadeleri veya akademik kaynağı bulunmayan kesinlik ifadelerine yer verilemez. Hasta davet edilemez ve/veya ilgili sağlık hizmetini almaya ikna edecek içerikler sunulamaz.

Doktor veya hastane web siteleri; hastalıklar, tedaviler ve diğer faydalı bilgiler verebilir. Ancak bu içerikler yönlendirici veya ikna etmeye yönelik olamaz.

Doktorlar ve sağlık kuruluşları, web sitelerinde duyurular yapabilir ve kurallar dahilinde belli ilanları verebilir. Kurallara uygun duyurular için, kendi siteleri dışında ücretli yayın da alabilirler. Ancak bu yayınların, ilan ve duyuru standartlarını aşmaması gerekir.

SEO Reklam Yasağına Girer mi?

Hayır. Arama motoru optimizasyonu, yani SEO; bir reklam türü değildir. Genel olarak nitelikli dijital pazarlama çerçevesini tanımlayan SEO, herhangi bir kuralı ihlal etmez. Hastaneler ve doktorlar için reklam dışında kalan pazarlama ilkelerinin de yasak olması söz konusu olmadığından, SEO uygulamalarının yasak olduğundan söz edilemez.

Kaldı ki, SEO zaten reklam dışında organik olarak listelenmeyi hedeflediğimiz uygulama türüdür ve kurallara aykırı değildir.

Tabii SEO yapılırken kullanılacak yöntemlere dikkat edilmesi gerekir. Zira içerik geliştirirken, reklam yasakları ve rekabet kurulu yasaklarına aykırı işlemler yapılmaması gerekir. Bu bakımdan Hastane SEO veya Doktor SEO uygulamalarının bu alanda uzman kuruluşlarca yapılması son derece önemlidir.

Sosyal Medya Yasak mı?

Hayır. Reklam içermediği, yönlendirme yapmadığı, ikna etmeye çalışmadığı ve kıyaslama yapmadığı sürece, dijital medya uygulamalarının yasak olma durumu söz konusu değildir. Etiket manipülasyonu, kıyaslamaya mahal verecek görsellerin yayınlanması, üstünlük ifadelerinin kullanılması gibi hususlar dışında, sosyal medya doktorlar ve sağlık kuruluşları için yasak değildir. Ancak burada hassas detaylar söz konusu olduğundan, hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının sosyal medya yönetimi hususunda profesyonel destek almalarında fayda vardır.

Hangi Tanıtım Faaliyetleri Yapılabilir?

Doktorlar ve sağlık kuruluşları için neyin yasak neyin uygun olduğu konusu kimi zaman oldukça karmaşık hale gelebilir. Bu nedenle kimi hekimler pazarlamadan tamamen uzak dururken, kimileri bu alanda profesyonelleşmiş ekiplerle çalışmayı tercih ederek, önemli faydalar elde edebilir.

Tüm özel sağlık kuruluşları birer ticari işletmedir. Varlıklarını sürdürebilmek için gelir elde etmek durumunda olan bu kurumların hastalar tarafından tercih edilmesi için de belli pazarlama faaliyetlerini yapması gerekir.

Her ne kadar kanun nazarında, kamu hizmeti niteliğinden söz ediliyor olsa da kamu kurumları gibi hiç pazarlama yapmadan bu kurumların ayakta kalması, oldukça zordur. Zaten kanun da tüm özel sağlık kuruluşları ve hekimlere belli alanlarda serbesti tanımıştır.

Doktorlar ve sağlık kuruluşları;

- Açılış ilanları

- Verilmekte olan hizmetler

- Eklenen hizmetler

- Adres değişiklikleri

Gibi duyuruları, ilan vererek yapabilirler. Ayrıca sağlık kuruluşları ve doktorlar; herhangi bir mecrada, halkı bilgilendirmek için bilgi paylaşımı yapabilirler. Buna örnek olarak; bir onkolog, erken tanının faydaları ile ilgili bir paylaşım yapabilir veya konu hakkında bir yayın organına röportaj verebilir. Burada kritik nokta, verilecek bilgilerin talep oluşturacak niteliğinin olmaması, rekabet içeriğinin olmaması ve yönlendirici olmamasıdır. Ayrıca yapılacak bilgilendirmelerde, bilimsel kanıtları olmayan bilgiler verilmemeli ve bilgi meslek mensupları tarafından aktarılmalıdır.

Doktorlar ve sağlık kuruluşları; bu bildirim, ilan ve bilgilendirici yayınları herhangi bir ortamda, kurallar uygun olmak kaydıyla yapabilirler. Bu süreçte açık veya kapalı reklam yapılmaması hususunda dikkatli olunması ise büyük öneme sahiptir.

Reklam Yasağının Cezası Nedir?

Doktorların ve sağlık kuruluşlarının reklam yasaklarını ihlal etmeleri halinde öncelikle para cezası uygulanır. Meslek kuruluşu, Sağlık Bakanlığı ve Rekabet kurumu; konuyu ayrı ayrı kendi mevzuatları bakımından inceleyerek cezai işlem uygulayabilir. İhlalin bir defadan fazla gerçekleşmesi halinde ise para cezaları katlanır. Defaten yenilenen ihlal durumlarında, daha ağır cezalar uygulanabilir. Örneğin; hak mahrumiyetleri ve lisans iptalleri gibi durumlar söz konusu olabilir.

Sağlık Sektöründe Pazarlama Nasıl Yapılmalı?

Doktorlar, diş hekimleri, klinikler ve hastanelerin pazarlama faaliyetlerini; çok dikkatli yapmaları gerekir. Pazarlamanın genel-geçer ilkeleri, sağlık sektöründe koşulsuz olarak uygulanamaz. Meslek etiği ve kanuni sınırlamalar kapsamında, yapılacak pazarlama faaliyetlerinin dikkatle planlanması gerekir. Bunun için ise sağlık sektörü pazarlaması uzmanı kuruluşlarla çalışılması veya bu alanda yetkin bir pazarlama ekibinin kuruluş içerisinde bulundurulması gerekir.

Sağlık sektöründe uygulanan reklam yasakları, dijital medya araçları sayesinde artık aşılamaz engeller değildir. Kurallara uygun biçimde oluşturulacak dijital medya pazarlama zemini ile güvenli ve etkili pazarlama faaliyetleri sürdürülebilir. Bunun için Sağlık Sektörü Pazarlaması deneyimi bulunan dijital pazarlama şirketleri le çalışabilir, sorunsuz sonuçlara ulaşabilirsiniz.