“Emeğin Hukuku ile İlgili Güncel Sorunlar” temasıyla gerçekleştirilen kurultayın sunuş konuşmalarını TBB Yönetim Kurulu Üyesi Emek Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram ile Komisyon Sözcüsü Av. Ali Çetin Aygün, açılış konuşmalarını ise TBB Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı yaptı.

Bayram konuşmasına, “Bugün Türkiye’de emek alanında yaşanılan sorunlar, hepimizin temel sorunlarıdır. Çünkü biliyoruz ki, hayatı var eden emektir” diyerek başladı ve şöyle devam etti:

“İyi işleyen bir hukuk sistemi, hukuki öngörülebilirliğin sağlandığı bir yargı sistemi aynı zamanda iyi bir ülke ekonomisi demektir. Ülkemizin ekonomik refahını sağlamanın yolu hukuktan geçiyor. Her birimiz ülkemizde daha fazla yatırım yapılsın, iş alanları açılsın, milli gelir artsın, böylece o milli gelirden her birimizin payına düşen miktar da artsın istiyoruz. Bütün bunların hayata geçirilebilmesi için öncelikle hukukun üstünlüğünü sağlamamız gerekiyor.”

TBB Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun ise işçilerin önemli bir bölümünün açlık sınırının altında kazandığına vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Türkiye’de 10 işçiden 6’sı asgari ücretin yüzde 20 fazlasının altında çalışmakta. Oysa bu oran 20 yıl önce 10 kişide 4 civarındaydı. Asgari ücretin açlık sınırını geçtiği aylar oldukça sınırlı. Bu da işçilerin önemli bir bölümünün açlık sınırı altında çalıştığını gösteriyor. Asgari ücretin yüzde 5 fazlası ve bunun altında alanların oranı da aynı dönemde yüzde 27.8’den yüzde 37.5’e yükselmiştir. Asgari ücretin yüzde 10 fazlası ve bunun altında alanların oranı da yüzde 30.7’den yüzde 38’e ulaşmıştır. Tüm bunlardan, 10 işçiden 4’ünün asgari ücret sınırında kazandığını söyleyebiliriz. Yine aynı istatistiklere baktığımızda 10 işçiden 6’sı da açlık sınırının altında kazanmaktadır. Asgari ücretin yüzde 50 fazlası ve altında aylık alanların oranı bu dönemde yüzde 49.2’den yüzde 69’lara ulaşmıştır. 10 işçiden 7’si 17 bin 103 lira veya bundan daha az kazanmaktadır.”

Açış konuşmalarının ardından Av. Ferhan Tuncel’in moderatörlüğünde yapılan ilk Oturumda “Ücret”, Av. Necdet Okcan moderatörlüğünde yapılan 2. Oturumda “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Av. Hamdi Abdullah Koçoğlu moderatörlüğünde yapılan 3. Oturumda ise “Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller” başlıklarında, alanlarında uzman akademisyenler ve hukukçular sunumlarını gerçekleştirdiler.

Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle