Erzurum ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemelerinin İş Bölümlerine İlişkin Duyuru

Erzurum ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemelerinin iş bölümlerinin yeniden düzenlemesine ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24.08.2023 tarihli ve 1741 sayılı kararı ekte yer almakta olup, iş bölümlerinin 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

Ek:

1. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

2. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı