Farklı Ağdan Gönderilen Kripto Paralar Geri Alınabilir Mi?

Birçok kripto para yatırımcısı, bir kripto para borsasından diğerine farklı bir ağdan kripto paraları gönderebilmektedir. Bu durumda ise kullanıcıların hesaplarında kripto paralar gözükmemekte ve üzerinde tasarruf edememektedirler. Başka bir deyişle mağdur olmaktadırlar. Peki farklı ağdan gönderilen bu kripto paralar geri alınabilir mi?

Bir Kripto Para Borsası Davası

Paribu borsası’na karşı açılan farklı ağdan gönderilen MATIC ve FTM coin’lerin iadesi davasında, farklı ağdan gönderilse de bu varlıkların kullanıcıya iade edilebileceği ve kullanıcının borsadan bu varlıkları geri alabileceği kararı verilmiştir. Olay kullanıcıların Bir kripto para borsası’ya farklı ağlardan kripto para göndermesi sonrası dava sürecine gitmiştir. Tarafımız ise bu varlıkların Şirket tarafından kullanıcılara geri iade edilebileceğini ve kullanıcılar lehine bir sebepsiz zenginleşme olduğunu belirterek ücretlerin iadesini talep etmiştir. Dava devam ederken şirketin varlıkları iade etse de, uyuşmazlık vekalet ücreti bakımından devam etmiş ve ilk derece mahkemesinin lehimize (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2023/291 K. No) kararı sonrası dosyanın üst mahkemeye intikali sonrası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi (2023/1623 K. No) de aynı şekilde uyuşmazlıkta tarafımızı haklı bularak, “Eldeki dava açılmadan evvel duruma müdahale edebilecek davalının zamanında kullanıcı davacıların hatası ile de olsa en azından bedeli talep edilerek işlem yapılması ve davacıların coinlerinin sisteme entegresi mümkün iken dava açılmadan bir işlem yapmaması … davalı vekilinin yargı gideri bakımından ileri sürdüğü istinaf nedeni yerinde bulunmamıştır. “ şeklinde belirterek lehimize hükmetmiştir.

Bilirkişi Kararları ve Teknik Hususlar

Davada tarafımız, işbu Coin transferlerinin bilirkişilerce incelettirerek iadelerinin mümkün olup olmadığını tespit ettirmiş ve dava sonucunda bu iadelerin mümkün olduğu ortaya çıkmıştır. Burada önemli husus farklı ağdan gönderilen kripto varlıkların token standartlarının da uyuşması olup, bu uyuşmaz mevcut olduğu durumda kripto paraların iadesi mümkün olmakta ve gerekli hukuki ve teknik sebeplerin doğru belirtildiği bir dava süreciyle, bu iadeler mümkün hale gelmektedir.

Tüm bunların yanında davada kripto varlık işlem platformları (kripto varlık borsaları) nezdindeki sözleşmelerde bulunan kullanıcı aleyhine yer alan şartların her ne olursa olsun geçerli kabul edilmesinin mümkün olmadığı da ortaya çıkmış olmaktadır.

Sonuç

Dosya ile birlikte, bir kez daha kripto paraların mahkemelerce bir değer olarak görüldüğü, Türk hukukunca tanındığı;

Kripto para borsalarının kullanıcı sözleşmelerinde kullanıcı aleyhinde yer alan şartların her durumda geçerli olduğu anlayışının yanlış olduğu;

Yanlış ağdan gönderilen kripto paraların (teknik gereklilikler sağlandığında) iadesinin mümkün olduğu ve kullanıcıların bunu mahkemeler nezdinde talep edebileceği,

anlaşılmış olmuştur.

Av. Ali ERŞİN (LL.M.)