Türkiye Barolar Birliği (TBB) Finansal Teknolojiler Hukuk Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB), Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliği ile düzenlenen Finansal Teknolojiler Stratejik Analiz Kurultayı’nın 2. Etabı İstanbul’da 5-6 Haziran 2023 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

İki gün süren kurultayın açış konuşmalarını Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Komisyon Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram, Komisyon Sözcüsü Av. Önder Perçin ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz yaptı.

Sağkan konuşmasında finansal teknolojiler alanının çok hızlı şekilde ilerlediğine dikkat çekti:

“Finansal teknolojilerin bundan sonraki yıllarda da gündelik yaşantımıza kadar sirayet edecek şekilde bizimle beraber ilerleyeceğini görüyoruz. Ancak tabi bu hızlı ilerleme bazı kaygıları da yanında getirmiyor değil. Özellikle hukuki anlamda tam bir güvenceye sahip olmadığına ilişkin yaygın ve gerçek bir kanaat var. Aynı zamanda mülkiyet hakkı gibi bazı temel hak ve özgürlüklerin ihlaline sebebiyet verebileceğine ilişkin kaygılar çok da yersiz kaygılar olarak görülmüyor. Bu anlamda tabi ki bu alanın gelişmesine hizmet ederken, ülkemizin izleyeceği politikalara da hukuk çerçevesinde ve doğru şekilde yol gösterebilmek ve katkı sunabilmek bizlerin, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin en önemli görevlerinin başında gelmektedir. Bu alanın yasal bir düzenlemeyle hukuki bir güvenliğe sahip kılınmasının da zorunlu olduğu açıkça görüldüğünden, aynı zamanda TBMM’de yürütülecek olan hukuki çalışmalara, yasal düzenlemelere de bu çerçevede konunun uzmanları tarafından yürütülen sunumlarla katkı sunabilmek de bir hukuk örgütü olarak TBB’nin ve üniversitelerin en başta gelen görevleri arasındadır. Bu sebeple yola çıktık. Bu anlamda yapılan iki kurultayın sonuçlarının ülkemizde ve tüm dünyada yürütülecek olan finansal teknolojiler alanındaki gelişmelere ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Sağkan, avukatlık mesleğinin dünyada ve Türkiye’de eski bilindiği şekliyle klasik avukatlık olarak yürütülme şansının da kalmadığını vurguladı:

“Artık uzmanlaşma dönemi başlamıştır. Bu anlamda özel spesifik alanların ya da yeni tabirle -Niş- alanların tespit edilerek, bu alanlarda avukatların kendisini geliştirmesi, bu alanlarda uzmanlaşması tamamen bir zorunluluk halini almıştır. Bu kapsamda finansal teknolojiler alanının da ülkemizde hukukçulara en çok ihtiyaç duyulacak alanlardan birisi olarak ilerleyeceği kuşku götürmez bir gerçektir. Bu sebeple yapılan bu kurultayın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu çalışma TBB’nin Kadir Has Üniversitesi ile bundan sonra yürüteceği çok etkin bir iş birliğinin de ilk ayağını oluşturmuş durumdadır.”

Kurultayın ilk gününde “Kripto Varlıklar”, “Blok Zinciri” ve “Akıllı Sözleşmeler, Metaverse, DAO, Dijital Varlık Saklama” başlıklarında üç oturum düzenlendi.

İkinci günün oturum başlıkları ise “Açık Bankacılık”, “Dijital Bankacılık” ve “Ödeme Hizmetleri” oldu.

Birlik Başkanı Sağkan, kurultay öncesinde de beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram ve Finansal Teknolojiler Hukuku Komisyonu üyeleriyle birlikte Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz’i ziyaret etti.