Projenin açış konuşmalarını Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av R. Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zeynep Tepegöz yaptı.

Sağkan konuşmasında, Gelincik Merkezi’nin sorumluluğunun bugünün Türkiye’sinde kurulduğu günden daha fazla olduğunu söyledi:

“Bundan sonraki sürecinde de Türkiye Barolar Birliği’nin de elindeki tüm imkanlarla sahada kadınların hakları için mücadele eden tüm meslektaşlarımızın yanında olacağını tekrar buradan ifade etmek isterim. Gelincik Merkezi’nin kuruluş şemasını ele alarak Türkiye’deki tüm illerde yaygınlaştırmak üzere bir proje başlatıldı TBB’de. Rol modelimiz Gelincik Merkezi’dir. Pilot illerde şu anda bu uygulama başlayacak. Muhakkak ki bu uygulamanın diğer illerde yaygınlaşmasında da Ankara Barosu ve Gelincik Merkezi’nin üyeleri bu işin lokomotifi olacaktır. Bu vesileyle Gelincik Merkezi’nin 12. Yılını kutlarken son sözümüz; İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz”

Açış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Üstün Dökmen “Yaşama Tutunmak” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.