"DAYAK YİYECEK BENDEN, CAMDAN ATARIM!"

İstanbul’da bir devlet hastanesinde görev yapan Uzman Doktor hakkında, hasta yakını tarafından SABİM Hattı'na yapılan başvuruda; “Doktorlar dayak yiyorlar, bu yüzden yiyorlar!”, “Ben oraya gidersem, o hekimi iyi halde bırakmam!”, “Doktor değil, çöpçü bile olamaz!” “Erkek olarak orada olsaydım, bayanı camdan atarım!”, “İsterseniz beni cezaevine atın, hiç umursamam!”, “Kendi adıma randevu alacağım, dayak yiyecek benden!”, “Ben yapmasam bile başkasını gönderirim oraya!” ifadelerinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün durumu kendisine bildirmesi üzerine Uzman Doktor; Üyesi olduğu Hekim Birliği Sendikası Hukuk Müşavirliği ile irtibat kurdu.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLEN DOKTOR ŞİKAYETÇİ VE DAVACI OLDU

Tehdit edilen Doktor için, Hekim Birliği Sendikası Avukatları’ndan Yetkin Uygun tarafından gerekli önlem ve tedbirlerin alınması için başvuru yapıldı. Olayın önemi ve aciliyetine binaen, Mahkeme aynı gün kararını verdi.

HASTANEYE YAKLAŞMASI YASAKLANDI

Ölümle tehdit içerikli ifadeleri nedeniyle ilgili kişinin, uzman doktorun kendisine ve çalıştığı hastaneye yaklaşması yasaklandı ve ayrıca bir dizi güvenlik tedbirine hükmedildi.

DR. BAYRAM: "MAHKEME KARARI ÇOK OLUMLU" 

Hekim Birliği Sendikası İstanbul İl Temsilcisi Uzman Doktor Muhammed Bayram yaptığı açıklamada; "O kişinin meslektaşımızın kendisine, ailesine, evine ve çalıştığı hastaneye yaklaşması, telefon, whatsapp, sosyal medya vs kanallar ile iletişim kurması Mahkeme Kararı ile yasaklandı." dedi.

HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Mahkeme'nin tedbir kararını değerlendiren Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Op. Dr. Çağlar Yıldırım da; "Biz Hekimler; darp ediliyoruz, hakarete uğruyoruz, tehdit ediliyoruz ve hatta öldürülüyoruz. Hukuk sisteminin bu sefer hızlı karar alarak yanımızda olduğunu görmek çok sevindirici. Hekim Birliği Sendikası olarak, üyelerimiz ve meslektaşlarımız için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

---

T.C.

BAKIRKÖY                                                                               

... AİLE MAHKEMESİ

DOSYA ÜZERİNDEN KARAR

ESAS NO: 2023/….. D.İş

KARAR NO: 2023/…..

HAKİM: …..

KATİP: …..

TEDBİR İSTEYEN :  UZ. DR. ….. …..

….. Devlet Hastanesi ….. /  İSTANBUL

VEKİLİ: AV. YETKİN UYGUN (Hekim Birliği Sendikası)

KARŞI TARAF: 1- ….. ….. İstanbul 2- ….. ….. İstanbul

DAVA TÜRÜ: 6284 Sayılı Kanun Gereği Önleyici Tedbir Talebi

TALEP TARİHİ: 03/03/2023

KARAR TARİHİ: 03/03/2023

Tedbir isteyen vekili şiddete maruz kaldığı iddiası ile, müvekkili yararına olmak üzere 6284 sayılı yasadaki tedbirlerin uygulanmasını talep etmiştir.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 1/1 maddesine göre bu kanunun amacı; “Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 2.

maddesinin d fıkrasına göre; “Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder.”

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 8/3 maddesine göre; Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir.”

Önleyici tedbir kararı verilebilmesi için delil ve belge aranacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı ve tedbir isteyenin şiddete uğraması veya uğrama tehlikesi de nazara alınarak talebin kabulü gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçeye göre

-Talebin KABULÜ ile, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanunun 5.maddesinin 1. fıkrasının; a bendi gereğince; Korunan kişiye yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya

küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, c bendi gereğince; Karşı tarafın, korunan kişiye, bu kişinin bulunduğu KONUTA ve İŞYERİNE  500 metreden fazla yaklaşmamasına, mesafeyi koruma yükümlülüğünün KARŞI

TARAF'a ait olduğuna, f bendi gereğince; Karşı tarafın, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette

rahatsız etmemesine, g bendi gereğince; Karşı tarafın bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen

silahları kolluğa teslim etmesine,

Şikayetçinin hayati tehlikesinin bulunması halinde 6284 sayılı yasanın 3/1-ç ve ilgili yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca geçici koruma altına alınmasına

- Tedbir kararlarının 6284 sayılı yasanın 8/2 maddesi gereğince DÖRT AY için geçerli sayılmasına,

- Kararın infazı için derhal Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

- 01.01.2020 tarihli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'nin Adli Makamlarca, Tebligat Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında kolluk vasıtası ile tebligat yapılmasına ilişkin kararlarda ivedilikle yerine getirilecek ibaresi gereğince ilgili kolluk tarafından bizzat taraflara tebliğine, tebliğin ilgili kolluk tarafından tarihi ve saati gösterir tutanakla yapılmasına ve tedbir kararının tebliğine ilişkin tutanakların bekletilmeksizin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması İnfaz Masasına gönderilmesine,

- 6284 sayılı yasanın 13.maddesi gereğince tedbir kararlarına aykırı davranılması halinde, hakim kararı ile 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağının, tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresinin onbeş günden otuz güne kadar olabileceğinin karşı tarafa ihtarına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Bakırköy …. Aile Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.03/03/2023

Katip  e-imzalı

Hakim  e-imzalı