Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle açtığı davada, davalı Partiye ödenen ya da ödenecek Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması talebi Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli toplantısında incelenerek davalı Partiye ödenen Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden tedbiren bloke konulmasına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin dilekçe ve eklerinin davalı Partiye tebliğ edilerek savunma için 30 (otuz) gün süre verilmesine ve savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu talebe ilişkin verdiği ara karar şöyle;

Esas Sayısı : 2021/2 (Siyasi Parti Kapatma)

Karar Tarihi: 5/1/2023

ARA KARAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Halkların Demokratik Partisine ödenen ya da ödenecek Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması talebini içeren 13/12/2022 tarihli ve 36321649/2022/1 sayılı dilekçesi ile 3/1/2023 tarihli ve 2021/2 Esas (Siyasi Parti Kapatma) sayılı dilekçesi ve ekleri incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebini içeren yazı ve eklerinin, talep hakkında karar verilmeden önce Halkların Demokratik Partisine gönderilerek savunmasının alınmasına gerek olmadığına, Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU ile Selahaddin MENTEŞ’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2. Davalı Partiye ödenen Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden tedbiren bloke konulmasına; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin dilekçe ve eklerinin davalı Partiye tebliğ edilerek savunma için 30 (otuz) gün süre verilmesine; savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesine,

Zühtü ARSLAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU ile Selahaddin MENTEŞ’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

3. Kararın bir örneğinin gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

5/1/2023 tarihinde karar verildi.

Başkan
Zühtü ARSLAN

Başkanvekili
Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili
Kadir ÖZKAYA

Üye
Engin YILDIRIM

Üye
Muammer TOPAL

Üye
M. Emin KUZ

Üye
Rıdvan GÜLEÇ

Üye
Recai AKYEL

Üye
Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye
Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye
Selahaddin MENTEŞ

Üye
Basri BAĞCI

Üye
İrfan FİDAN

Üye
Kenan YAŞAR

Üye
Muhterem İNCE