AYM, HDP'ye açılan kapatma davası sürecinde partinin aldığı hazine yardımının durdurulmasına ilişkin kararın iptali başvurusunu görüştü.

Yüksek mahkeme, oy çokluğuyla HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı kaldırdı.

AYM'den yapılan açıklama şöyle;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle açtığı davada davalı Partinin, Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararıyla “Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden bloke konulması” kararının kaldırılması talebini içeren 17/2/2023 tarihli savunma dilekçesi incelenerek;

Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararıyla, davalı Partinin Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden bloke konulması ve savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesi kararı gereğince davalı Partinin savunmasının alındığı görülmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebi yeniden değerlendirilmiş olup tedbir kararı verilebilmesi için gerekli koşulların bulunmadığı anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebinin reddine ve 5/1/2023 tarihli tedbir kararının kaldırılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Esas Sayısı : 2021/2 (Siyasi Parti Kapatma)

Karar Tarihi: 9/3/2023

ARA KARAR

Halkların Demokratik Partisinin; 14/3/2023 tarihinde yapılacak olan sözlü savunmanın, deprem felaketi ve 11/2/2023 tarihli ve (120) numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri dikkate alınarak üç ay süreyle ertelenmesi talebini içeren 6/3/2023 tarihli dilekçesi ile Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararıyla “Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden bloke konulması” kararının kaldırılması talebini içeren 17/2/2023 tarihli savunma dilekçesi ve ekleri incelendi,

Raportör Evren ALTAY tarafından hazırlanan konuya ilişkin raporlar okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:

1. Ülkemizde 6/2/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi ve buna istinaden 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan (120) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri de göz önünde bulundurularak sözlü savunma tarihinin yeniden belirlenmesine ve Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin sözlü savunmasının 11/4/2023 tarihinde saat 10:00’da dinlenilmesine OYBİRLİĞİYLE,

2. a) Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararıyla, davalı Partinin Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden bloke konulması ve savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesi kararı gereğince davalı Partinin savunmasının alındığı görülmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebi yeniden değerlendirilmiş olup tedbir kararı verilebilmesi için gerekli koşulların bulunmadığı anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebinin REDDİNE ve 5/1/2023 tarihli tedbir kararının KALDIRILMASINA, Kadir ÖZKAYA, Muammer TOPAL, Recai AKYEL, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ile Muhterem İNCE’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

b) Kararın bir örneğinin gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 9/3/2023 tarihinde karar verildi.

Başkan
Zühtü ARSLAN

Başkanvekili
Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili
Kadir ÖZKAYA

Üye
Engin YILDIRIM

Üye
Muammer TOPAL

Üye
M. Emin KUZ

Üye
Rıdvan GÜLEÇ

Üye
Recai AKYEL

Üye
Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye
Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye
Selahaddin MENTEŞ

Üye
Basri BAĞCI

Üye
İrfan FİDAN

Üye
Kenan YAŞAR

Üye
Muhterem İNCE