Av. Gökayaz, açıklamasında, “Bu karar, Anayasal düzene karşı bir başkaldırı ve hukukun katli niteliğinde bir karardır” ifadelerini kullandı.

Daire’nin, AYM kararının hukuki değerinin olmadığını ve uyulmamasına karar verdiğine dikkat çeken Av. Gökayaz, açıklamasında,  Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için bir kez daha TBMM'ye yazı yazıldığını hatırlattı.

Av. Gökayaz, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.

“Anayasa’nın 153. maddesi;

“Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar…” amir hükmüne rağmen bir yargı organın Anayasa Mahkemesi kararını “hukuki değerden yoksun” diyerek tanımaması hukukun katlidir ve demokratik hukuk devletinde kaosa yol açmaktadır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun derhal harekete geçerek Anayasa’yı ihlal eden ve kesin ve bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında soruşturma başlatması gerekmektedir.

Adana Barosu olarak devlet krizi haline getirilen bu sorun karşısında Anayasa’yı, hukuku ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.”