HUKUK CAMİASININ ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN OLAN PROF. DR. BAKİ KURU’YU ANMAK

Her hukukçunun ufkunu açan unutulmaz eserlerin sahibi, “Bir Hukukçunun Erişebileceği En Yüksek Mertebe Avukatlıktır, Profesör De Olsanız, Anayasa Mahkemesi Başkanı Da Olsanız, Yargıtay Başkanı Da Olsanız, Emekli Olduktan Sonra Dönüp Dolaşıp Geleceğiniz Yer Barodur. Bu Nedenle Avukatlık Son Durak Ve En Yüksek Mertebedir.” sözleri hafızalarımızdan silinmeyecek Prof. Dr. Baki KURU hocamıza Allah’tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyoruz.

Hukuk camiasının önemli değerlerinden olan Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Uzmanı duayen hukukçu Prof. Doktor Baki Kuru, 1928 yılında Bolu ili Akçakoca ilçesinde doğmuştur.1940 yılında Akçakoca Merkez İlkokulunu, 1943 yılında Kastamonu Lisesinin ortaokul kısmını iyi bir derece ile bitirmiştir. 1946 yılında ise, Bolu Orman Okulunu bitirmiştir. 1946-1950 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında orman bölge şefi olarak görev yapmıştır. Akabinde 1950 - 1951 yıllarında Diyarbakır ve Yozgat Liselerinde, okul dışından lise bitirme ve olgunluk sınavlarını vermiştir. Yine 1951 - 1955 yılları arasında ise, Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü teşkilatında harita teknik memuru olarak görev yapmış ve aynı zamanda da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etmiştir. Hukuk fakültesine devam ettiği dönemde çalıştığı için derslerine katılamamış fakat ders kitaplarından çalışarak 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmiştir.

Alman hükûmetinin vermiş olduğu burs ile 1958 yılında, Almanya’ya giderek Almanya'nın Münster Üniversitesinde "Hukuk Doktoru" unvanını almıştır. Aynı yıl Türkiye’ye dönmüş ve Ankara Hukuk Fakültesine hukuk tarihi asistanı olarak göreve başlamıştır. 1960 yılında Nizasız Kaza konusundaki tezi ile doçent, 1966 yılında profesör olmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptığı dönemdeki asistanları Ejder Yılmaz, Ramazan Arslan ve Haluk Konuralp olmuştur. Henüz mesleğinin en verimli dönemlerindeyken duayen hukukçu, 1983 yılında kendi isteği ile emekliye ayrılmış ve sonrasında İstanbul’a yerleşmiştir. Bu tarihten beri, bilimsel çalışmalar yapmakta ve kitaplarını yenilemiştir. Bu şekilde hukukçulara önder ve rehber olan değerli hukukçu Prof. Dr. Baki Kuru, Kasım 2008'de, Münster Üniversitesi tarafından "Altın Doktora" ödülüne layık görülmüştür. Önemli eserlerinden olan 'İşte Hayatım' kitabının önsözünde, "Ekim 2020 yılında, ilerlemiş yaşımdan (92 yaş) dolayı, bu Önsöz belki de bir Sonsöz olabilir. Bu nedenle Sonsözü’me, bundan 500 yıl önce yaşamış olan adaşım Şair Baki’nin aşağıdaki sözleri ile son verme istiyorum; “ Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş” diye yazmıştı. Saygıdeğer hukuk insanı, 1 Aralık 2022 tarihinde henüz 94 yaşında iken ebediyete intikal etmiştir.

Değerli hukuk duayeni yine bir sohbetinde “Kanun genel olacak, her tarafa hitap edecek ve aksak bir tarafı olmayacak. Kanun yapmak öyle kolay değildir. Hukuk devleti demek,  hukuka bağlı devlet demek. Normlar hiyerarşisi diye bir şey var.  Anayasa en büyük norm ondan sonra kanun geliyor ondan sonra tüzük gelir ondan sonra da yönetmelik. Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz. HUKUKSUZLUK BİZİ BİR YERE GDÖTÜRMEZ. SON SÖZ OLARAK SAÖYLEYECEĞİM, HUKUKA BAĞLI BİR DEVLET OLALIM” şeklinde sözlerine yer vermiştir.

BİZLERE BIRAKTIĞIN MİRAS İÇİN SANA MİNNETTARIZ HOCAM. SENİ HİÇ UNUTMYACAĞIZ, IŞIKLAR İÇİNDE UYU…

Eserlerinden Bazıları

İcra ve İflâs Hukuku (4 cilt) 1988, 1990, 1993, 1997, Hukuk Muhakemeleri Usulü (6 Cilt), 2001, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak), Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı 1995, Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi 2002, İcra ve İflâs Hukukunda Menfî Tespit Davası ve İstirdat Davası 2003, İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı 2004, Makaleler 2006, Tespit Davaları 2010, (Prof. Dr. Ali Cem Budak ile ortak), Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak), İcra ve İflâs Kanunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak) , İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı 2013, Hukuki Mütalâalar 2013, Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı Kasım 2015,  İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı Şubat 2016

Av. Begüm GÜREL & Stj. Av. İpek MENGİLLİ

KAYNAKLAR

https://www.hukukihaber.net/yasam/prof-dr-baki-kuru-hayatini-kaybetti-h450270.html

https://www.haberkesfet.com/haber/12636946/son-dakika-prof-dr-baki-kuru-vefat-etti-baki-kuru-neden-oldu-baki-kuru-kimdir