7 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Barosu Konferans Salonunda açıklanan yarışma sonuçlarına göre değerlendirmeye tabi tutulan 180 makaleden; Şenol Uğur Çınar, Hasan Basri Çiftçi, Ersoy Zırhlıoğlu, Suna Nur Akbaş, İrfan Kalaycı, Can Memiş, Dilşer Baykal Aktaş, M. Önder Tekin, Rabia Nur Kartal, Murat Fatih Ülkü, Ulaş Giray Kırımoğlu, Sercan Dündar, Necati Daştan, Barış Hazar, Kadir Arslan & Emre Yılmaz, Fevzi Yaşar, Emre Yavuz, Fuat Emekçi ve Necla Taşkın’ın makaleleri dereceye girmiştir.

Ayrıca, İsmail Hakkı Dinçay, Tuğçe Korkmaz Sadak, Mehmet Emre Günay, Mehmet Karacan, Dilvin Özen, Dicle Erdoğmuş Tığlı, Aykan Uzunhan ve İsmet Cem Ertem tarafından gönderilen makalelere de jüri özel ödülü verilmiştir.

Makale yarışmasının amacı; Adil ve demokratik bir yargı sisteminin inşası ve sürdürülebilir kılınması için birey, toplum ve kamuoyu nezdinde duyarlılık ve farkındalık yaratmak; yargıç ve savcılar, avukatlar, akademisyenler, hukuk öğrencileri, adliye personeli ve diğer katılımcıların özellik geliştiren yargısal sorunları teşhis ve tanıma yönündeki istek ve çabalarını canlı tutmak, belirlenen sorunlarla etkin ve verimli bir mücadele için gerekli yöntem, araç ve ajandayı oluşturmalarını teşvik etmek; idari tedbir veya davranış kurallarının değiştirilmesi yoluyla çözülebilecek sorunlar ile mevzuat değişikliği gerektiren çözüm önerilerini ayrı ayrı belirlemek, tasnif etmek ve derlemek; belirlenen sorunları; üniversiteler, hukuk fakülteleri, barolar, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, hukuk örgütleri ve diğer paydaşlarla müzakere ederek, her birinin sorunun aşılması için verebileceği katkıyı tartışmaya açmak ve adli politikalara demokratik bir katkı sunmaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu