Öncelikle HMGS’yi değerlendirmek yerinde olacaktır. Sürecin daha rahat algılanması adına bu sınavın konuluş amacını ele almak isterim. Bir ön eleme sınavı olarak nitelendirdiğim bu sınavın zorluk seviyesi olarak da düzenlenme amacı olarak da çok kolay bir sınav olmayacağı düşüncesindeyim. Avukatlık stajına başvurabilmek, Hâkim Savcı Yardımcılığı Sınavı'na girebilmek ve noterliğe başvuru yapabilmek için yönetmeliğe göre en az 100 soru üzerinden gerçekleşecek bu sınavdan 70 puan barajını aşmak gerekiyor. Sınavı ÖSYM düzenleyecek ve “24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlar” bu sınava tabi olacak.

Burada format ve biçim olarak ise Hâkimlik Savcılık sınavlarına dikkat edilmesi kanaatindeyim. Bu sınavlar bilindiği üzere eleyiciliğin ve talebin yüksek olduğu sınavlar. Konu ortaklığı ve müfredat göz önüne alındığında Hâkimlik Savcılık sınavlarının HMGS'ye en benzer sınavlar niteliğinde olabileceğini nitelendirmek mümkün.

HMGS'ye hazırlanırken iyi bir planlama, bu planlamaya uygun zaman yönetimi ve stratejinin belirlenmesi büyük önem taşımakta. Yayımlanan yönetmeliğe göre Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku ve Borçlar Hukuku gibi derslerin puan ağırlığı yüksek belirlendi. Bu nedenle stratejiyi belirlerken bu derslere öncelik verilmeli. Fakültenin ilk dönemlerinde görülen bu derslerin konu çalışması ve tekrarlarla pekiştirilip üst dönem derslerine geçiş yapılmasında fayda görüyoruz.

Hâkimlik Savcılık isteyen arkadaşlarımıza da burada strateji olarak önerimiz; HMGS ile Hâkim Savcı Yardımcılığı Sınavı'ndaki ortak dersleri iyi tespit edip bu iki sınava beraber hazırlanmalarıdır. Hâkimlik Savcılık Sınavları son 5 yılda Kasım ve Aralık aylarında yapıldı. HMGS'nin Eylül ayında yapılmasının ardından Hâkim Savcı Yardımcılığı Sınavı'na çok az bir süre kalmış olacak. Kalan sürede de iyi bir konu çalışması yapan, soru çözümü ve tekrara ağırlık veren öğrenciler mutlaka avantajlı konumda olacaktır. HMGS’ye tabi olmayan arkadaşlarımız için de özellikle bu sınavların zorluk seviyesi, müfredat genişliği gibi kıstasları düşünürsek çalışmalara başlanmadıysa vakit kaybedilmemesi öneriyoruz.

Strateji olarak birkaç önemli noktaya daha değinmek isterim:

Bu sınavlara hazırlanan arkadaşlarımız için HMGS ve Hâkim Savcı Yardımcılığı Sınavı'na yönelik eğitim programını oluştururken özellikle Hâkimlik Savcılık sınavlarında derece yapmış arkadaşlarımızın öngörüleri ve bu alandaki tecrübeli eğitmenlerin düzenlemeleriyle bir planlama yaptık. Buradaki bazı önemli noktaları belirledik.

Sınavlara hazırlanan arkadaşlarımızın ayrımına dikkat etmesi gereken kritik nokta, akademik eğitimden sınav eğitiminin ve sürecin farklı olduğu realitesidir. Fakültedeki sınavlara hazırlanırken genelde işlenen kaynağa hâkimiyet, doktrin görüşleri, derste hocaların üzerinde durduğu noktalar gibi konulara odaklanılırken sınav hazırlanırken hap bilgiler, anahtar noktalar, çıkmış ve çıkabilmesi muhtemel konu ile sorular mutlaka iyi bilinmelidir. Bu sebeple hazırlanma şekli ve amaç olarak da akademik eğitim ile sınav eğitimi birbirinden ayrılmaktadır.

Son yıllarda yapılan Hâkimlik Savcılık sınavlarını incelediğimizde bilgi ağırlıklı soruları görüyoruz. Biz HMGS'de de bilgi ağırlıklı sorularının sorulacağını öngörüyoruz. Bu sebeple sınavlara hazırlanırken derece yapmış arkadaşlarımızın da önerdiği üzere mutlaka mevzuata iyi bir hâkimiyetle girilmesi gerekiyor. Yani kanun maddelerine sorulabilecek temel bilgileri dikkate alarak bu sınavlara girilmelidir. Devamında mutlaka bol tekrar, soru çözümü, deneme sınavları, çıkmış soruların çözülmesi gibi ortak önerilerde de bulunabiliriz.

Biraz da çalışma sistematiğine değinmek istiyorum. İki grup şeklinde değerlendirme yapmak isterim.

İlk grup, bireysel olarak hazırlanan arkadaşlar. Sınava bireysel olarak hazırlanmak isteyen arkadaşlarımız verimli bir çalışmayla mutlaka başarılı olabileceklerdir. İkinci grup ise eğitim almayı düşünen ve bir eğitim programında yer alan arkadaşlar. İkinci gruptaki arkadaşlar içinse burada üç tane kritik hususu belirtmek isterim.

Öncelikle bir eğitimin niteliğini belirleyen temel konu eğitmendir. Eğitmenin bilgi seviyesinden ziyade bu bilgi seviyesi ile beraber bunu aktarabilme yeteneği çok önemlidir. Bir eğitimde ikinci önemli husus, anlatılan konunun kaynağıdır. Güncel bilgilerin ve soru biçimlerinin olduğu, bununla beraber yeni yargı paketlerine göre değişikliği yapılmış kaynaklar mutlaka arkadaşlarımıza daha faydalı olacaktır. Üçüncü önemli husus ise tekrarla birlikte deneme sınavları ve çıkmış sorulara hâkimiyettir. HMGS için 17 tane ders belirlenmiş durumda. Hâkim Savcı Yardımcılığı Sınavı derslerini dahil ettiğimizde müfredat yoğunluğu ve ders sayısı da artacaktır. Buradaki yoğunluk da süreçte konuların unutulabilme ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle mutlaka konular tamamlandıkça tekrara ağırlık verilmesi gerekir. Bol sayıda ve özgün sorular çözmek, derece yapmış arkadaşlarımızın belirttiği gibi hem eksiklerin belirlenmesinde hem de tekrarda büyük bir avantaj sağlıyor. Sınava hazırlanan arkadaşlarımızın mutlaka farklı kaynaklardan çok fazla sayıda özgün ve güncel soruları çözmesi gerekiyor.

Biraz da bu çalışma sisteminin yanında motivasyon kısmına da değinmek isterim. Sınav sürecinin verimli geçirilmesi için moral seviyesinin yüksek tutulması, olumsuz yorumlardan uzak durulması ve iyi bir çalışmayla mutlaka başarılı olunabileceğinin her zaman aklımızda bulunması bizi ileriye taşıyacaktır. Süreç içerisinde paylaşımlarımızla düşüncelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Faydalı olması dileklerimle.

Av. Özgür ÖZSOY