Ancak ne yazık ki son dönemlerde ulusal ve uluslararası insancıl hukukun yasal çerçevesi içinde sığınmacıların hak, adalet ve hizmetlere erişimine destek veren, dayanışma içinde olanların kriminalize edildiğini, hedef gösterildiğini ve ülke içinde yaşanan sorunların kaynağının sığınmacılarmış gibi gösterildiğini üzülerek izliyoruz.

HUKUKA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR

Sığınmacıların başta sisteme erişim ve uluslararası koruma imkanlarından yararlanmayı öngören; entegrasyon, hukuk, sağlık, eğitim ve istihdam fırsatları da dahil olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan kapsamlı politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu dönemde 20 Haziran Dünya Mülteci Günü; çatışma, zulüm veya yaşamı tehdit eden diğer koşullar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanları desteklemek ve korumak için ortak sorumluluğumuzun bir hatırlatıcısıdır.

Yerinden edilmenin temel nedenlerinin ele alınması, barışın ve küresel iş birliğinin teşvik edilmesi, hiç kimsenin güvenlik arayışıyla evini terk etmeye zorlanmadığı bir dünya yaratmak için zorunludur. Bu önemli günü anarken yetkilileri ve uluslararası toplumu mültecileri koruma ve destekleme taahhüdünü yenilemeye çağırıyoruz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle, geçmişi, ırkı, milliyeti ve dini ne olursa olsun herkesin güvenlik, özgürlük ve onur içinde yaşayabileceği daha kapsayıcı ve adil bir dünya ümidini halen taşıdığımızı, evrensel temel hakların hukuk devletinin vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."